icon

Huur van roerende zaken

De meeste ondernemers hebben linksom of rechtsom te maken met huur en komen vroeg of laat ook in aanraking met het faillissementsrecht. Om u nader te informeren over de combinatie van die twee belangrijke onderwerpen, schrijven wij de Serie huurrecht en faillissement.

In deze blog behandelen wij de situatie dat er sprake is van huur/verhuur van roerende zaken en de huurder of de verhuurder failliet wordt verklaard.

Roerende vs. onroerend

De kwalificatie roerend/onroerend is van groot belang. Zo worden onroerende zaken geleverd door een daartoe bestemde notariële akte gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers (artikel 3:89 BW), terwijl roerende zaken worden geleverd door de verkrijger in het bezit van de zaak te stellen (artikel 3:90 BW), wat wordt bewerkstelligd doordat de roerende zaak aan de verkrijger wordt overhandigd (artikel 3:114 BW) of door een tweezijdige verklaring (artikel 3:115 BW). De kwalificatie roerend/onroerend is ook van groot belang voor onder meer eigendoms-, natrekkings- en beslagperikelen. Ik ga daar niet verder op in.

Tot voor kort was de kwalificatie roerend/onroerend ook van belang bij de vraag of de Faillissementswet een extra opzegmogelijkheid bood in geval van faillissement van de huurder. Het was namelijk onduidelijk of artikel 39 Fw alleen betrekking had op de huur van onroerende zaken of ook op roerende zaken. In de wet wordt dat onderscheid niet gemaakt, maar de parlementaire geschiedenis biedt wel enige steun voor de stelling dat artikel 39 Fw alleen betrekking zou hebben op onroerende zaken, omdat daarin uitsluitend wordt gesproken over de huur van onroerende zaken.

Inmiddels heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat artikel 39 Fw ook betrekking heeft op roerende zaken. In het BaByXL-arrest verklaarde de Hoge Raad artikel 238 Fw – het equivalent van artikel 39 Fw voor de surseance van betaling – van toepassing op roerende zaken. Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad in Doka Nederland/Kalmijn q.q. de discussie definitief beslecht, door op een prejudiciële vraag te antwoorden dat artikel 39 Fw ook van toepassing is op de huur van roerende zaken. Over deze prejudiciële antwoorden en de achtergrond van de beslissing hebben wij destijds, kort nadat de Hoge Raad de antwoorden had gegeven, ook geblogd.

Gevolgen

Omdat artikel 39 Fw van toepassing is op zowel onroerende als roerende zaken, heeft de rechtspraak omtrent artikel 39 Fw ook betrekking op zowel onroerende als roerende zaken. De andere blogs in onze Serie huurrecht en faillissement zijn dus ook voor de huurder en verhuurder van roerende zaken relevant. Wij blogden al over de failliete huurder en de failliete verhuurder. Voor de mogelijkheid van tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst en de gevolgen daarvan, verwijzen wij naar de hiervoor genoemde blogs.

Tot slot

Als u huurder bent en uw verhuurder failliet gaat, of andersom, als u verhuurder bent en uw huurder failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u. Dat geldt ook als er sprake is van huur van roerende zaken. Het is zaak om u als huurder of verhuurder te vergewissen van uw belangen en rechten. Hebt u vragen over onderwerpen waarbij huur en faillissement samenkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huur van roerende zaken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief