icon

Minimale bewaartermijn voor inzagegegevens medisch dossier

Dankzij “Barbiegate” weet iedereen inmiddels dat medische dossiers slechts mogen worden ingezien door de betrokken behandelaars. Epd’s houden met het oog daarop bij welke gebruikers dossiers hebben geopend, zodat achteraf kan worden vastgesteld of medewerkers van de zorginstelling onbevoegd toegang hebben gekregen. De bewaartermijn van deze loggegevens verschilt per ziekenhuis: sommige huizen bewaren de gegevens gedurende twee jaar, andere maar liefst twintig jaar of zelfs onbeperkt. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid heeft de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) getracht tot een standaard bewaartermijn te komen, maar zij is daar tot op heden niet in geslaagd.

De minister gaat daarom nu in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens een landelijke richtlijn vaststellen, zo meldt Trouw. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de gegevens zo lang bewaard worden als nodig is in het belang van de patiënt. Grote vraag is natuurlijk hoe lang dat precies is. Gegevens in medische dossiers moeten op grond van artikel 7:454 lid 3 BW (onderdeel van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) minimaal vijftien jaar lang bewaard worden, dus het ligt voor de hand dat ook de loggegevens gedurende een dergelijke termijn worden opgeslagen. Daar staat echter tegenover dat ook de loggegevens zelf persoonsgegevens zijn – niet zo zeer met betrekking tot de patiënt, maar met betrekking tot de zorgverlener.

Dat betekent dat ook de gerechtvaardigde belangen van die zorgverlener in acht moeten worden genomen. Zijn belangen verzetten zich tegen een lange bewaartermijn, maar in het licht van het patiëntbelang is dat wat mij betreft te billijken: het belang van de laatste om te weten wie zijn dossier al dan niet bevoegdelijk hebben ingezien, moet voor gaan op het belang van de zorgverlener. Die mening lijkt ook de Autoriteit Persoonsgegevens toegedaan: een woordvoerder hint in het artikel in Trouw op een termijn van minimaal vijftien jaar. Een praktisch bezwaar is natuurlijk dat dit een enorme hoeveelheid data gaat opleveren. Het ministerie hoopt in de komende maanden tot een definitieve richtlijn te kunnen komen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minimale bewaartermijn voor inzagegegevens medisch dossier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief