icon

Een bestuurlijke waarschuwing is onder omstandigheden een besluit

Op 24 januari 2018 heeft de Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven zich in een conclusie uitgesproken over de vraag of een waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’).[1] De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) verzocht AG Widdershoven deze conclusie te nemen in een zaak over een waarschuwing die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gegeven aan een bedrijf in Hengelo. Dit bedrijf zou de Arbeidsomstandighedenwet en het daaruit voortvloeiend Arbeidsomstandighedenbesluit hebben overtreden. Het bedrijf verzocht de minister om de waarschuwing in te trekken, maar dit verzoek werd geweigerd: de minister stelt dat geen sprake was van een besluit en dat derhalve tegen de waarschuwing niet in bezwaar kon worden gegaan.

Omdat de vraag omtrent de formele status van een waarschuwing regelmatig terugkeerde in de bestuursrechtelijke rechtspraak, is aan AG Widdershoven gevraagd een conclusie te nemen. Noemenswaardig is ook dat in deze zaak de voorzitter van de Afdeling de mogelijkheid heeft opengesteld voor meedenkers (zogenaamde amici curiae) om te reageren op de vragen die aan AG Widdershoven zijn gesteld. Het was de eerste keer dat de Afdeling van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. AG Widdershoven heeft bij het nemen van de conclusie dan ook rekening gehouden met de 25 schriftelijke reacties van meedenkers.

Kort gezegd stelt AG Widdershoven in zijn conclusie dat een bestuurlijke waarschuwing een besluit kan zijn in de zin van de Awb, waartegen dus bezwaar en beroep kan worden getekend, als die waarschuwing gebaseerd is op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de waarschuwing een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie, zoals een boete of een last onder dwangsom, op te kunnen leggen.

Hierop volgend kregen de bij de procedure betrokken partijen gelegenheid om op de conclusie te reageren. Op 2 mei jl. heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de hoofdzaak. In deze uitspraak is de Afdeling meegegaan met de eerdergenoemde overwegingen van AG Widdershoven. De Afdeling beslist dat als een waarschuwing gebaseerd is op een wettelijk voorschrift en tevens een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een andere sanctie te kunnen opleggen, er sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Een dergelijke waarschuwing heeft binnen het sanctieregime rechtsgevolg omdat hiermee een bevoegdheid wordt ontsloten die er anders niet zou zijn, namelijk de bevoegdheid om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie op te leggen die zonder de waarschuwing niet tot de mogelijkheden zou behoren.

De minister heeft het bedrijf met toepassing van artikel 28a van de Arbeidsomstandighedenwet gewaarschuwd dat bij herhaling van de overtreding of een soortgelijke overtreding, kan worden besloten om te bevelen om werkzaamheden te staken teneinde recidive te voorkomen. Deze waarschuwing was dus gebaseerd op een wettelijk voorschrift (de Arbeidsomstandighedenwet). Verder was deze waarschuwing ook een voorwaarde voor het toepassen van een sanctiebevoegdheid (namelijk het bevel tot stillegging bij een tweede of herhaalde overtreding). De waarschuwing in kwestie was zodoende een besluit.

Ook al biedt de uitspraak van de Afdeling geen nieuwe inzichten gelet op de conclusie van AG Widdershoven, zal deze wel een verandering brengen in het bestuursrechtelijke landschap: de mogelijkheden voor rechtsbescherming worden immers vergroot.

[1] Ingevolge artikel 1:3 Awb wordt onder een besluit een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan verstaan, die op een rechtsgevolg is gericht. Tegen een besluit kan in bezwaar en in beroep worden gegaan door een belanghebbende.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een bestuurlijke waarschuwing is onder omstandigheden een besluit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief