icon

Verzoek tot faillietverklaring afgewezen vanwege voldoende gemotiveerd verweer

Op grond van artikel 6 Fw wordt de faillietverklaring uitgesproken, indien summierlijk blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen en, als een schuldeiser het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van deze schuldeiser. In het algemeen blijkt van de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden indien sprake is van pluraliteit van schuldeisers (er zijn minimaal twee schuldeisers) terwijl tenminste één vordering opeisbaar is.

Op 22 februari 2018 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan op een verzoek van een schuldeiser (hierna: de “verzoeker”) tot faillietverklaring van een schuldenaar (hierna: de “verweerder”).

Uit de beschikking van de rechtbank blijkt dat tijdens de zitting het bestaan van het vorderingsrecht van de verzoeker op de verweerder voldoende aannemelijk is geworden.

De beide steunvorderingen daarentegen zijn door de verweerder gemotiveerd betwist. Eén van de steunvorderingen betrof een vordering van een adviseur die, volgens de verweerder, fouten heeft gemaakt in de dienstverlening voor de verweerder, waardoor de verweerder aanzienlijke schade heeft geleden. De verweerder betwist dat die adviseur een vordering op hem heeft. Deze stellingen van de verweerder zijn niet weerlegd door de verzoeker.

De rechtbank oordeelt naar aanleiding van het verweer van de schuldenaar dat de steunvorderingen niet voldoende aannemelijk zijn geworden. De rechtbank is derhalve van oordeel dat niet summierlijk is gebleken van het bestaan van feiten of omstandigheden die aantonen dat verweerster in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Het verzoek tot faillietverklaring wordt daarom afgewezen.

Uit deze beschikking blijkt maar weer eens dat een faillissementsaanvraag niet altijd zo makkelijk wordt gehonoreerd als veel mensen wel denken. Als de verwerende schuldenaar voldoende gemotiveerd verweer voert en de aanvrager van het faillissement daarop onvoldoende weerwoord heeft, is de kans groot dat de faillissementsaanvraag wordt afgewezen. Als schuldenaar kunt u daar uw voordeel mee doen. Als schuldeiser moet daarmee vooraf rekening worden gehouden.

Is uw faillissement aangevraagd, of bent u voornemens het faillissement van uw schuldenaar aan te vragen? Neem gerust contact met op ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verzoek tot faillietverklaring afgewezen vanwege voldoende gemotiveerd verweer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief