icon

Notariskamer volgt Hoge Raad

Bij arrest van 23 januari 2018 komt de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam (de hoogste tuchtrechter voor notarissen) terug op een voor de praktijk bezwaarlijke tuchtrechtelijke regel voor het notariaat.

De notariskamer oordeelt dat, in het geval dat een notaris gevraagd wordt een dienst te verlenen die wanprestatie of een onrechtmatige daad jegens een derde tot gevolg kan hebben, de tuchtrechter dezelfde maatstaf moet gebruiken als die de Hoge Raad heeft geformuleerd in het Novitaris-arrest.

Voorheen oordeelde de tuchtrechter dat de notaris, die ermee bekend is dat zijn dienstverlening wanprestatie of een onrechtmatige daad tot gevolg heeft, zijn dienst in beginsel moet weigeren. De civiele rechter hanteerde echter een andere norm. In het Novitaris-arrest heeft de Hoge Raad echter – kort gezegd – bepaald dat in beginsel de notaris de aan hem gevraagde ambtshandelingen moet verrichten (bijvoorbeeld de akte betreffende de levering van of het vestigen van beperkte rechten op registergoederen, waaronder onroerende zaken, of het leveren van aandelen), zelfs als de notaris ermee bekend is dat zijn cliënt daarmee wanprestatie of een onrechtmatige daad jegens derden zal plegen.

Met arrest van 23 januari 2018 neemt de hoogste tuchtrechter voor het notariaat de civielrechtelijke maatstaf uit het Novitaris-arrest over voor het notariele tuchtrecht.

Deze ontwikkeling is een welkome voor het notariaat. Het is onwenselijk dat de tuchtrechtelijke maatstaf en de civielrechtelijke maatstaf uiteenlopen. Dit leidt immers tot een onoverkomenlijke spagaat voor de notaris. En ook een groot deel van de praktijk zal deze ontwikkeling toejuichen. Of de banken en andere hypotheekhouders er blij mee zullen zijn, is echter maar de vraag. Waar het voorheen, bij het vestigen van een tweede hypotheek, bijna standaard was dat de eerste hypotheekhouder op grond van de voorwaarden in de eerste hypotheek, vooraf goedkeuring moest geven omdat de notaris anders niet tot het passeren van de hypotheekakte over zou gaan, zal die goedkeuring niet meer noodzakelijk zijn voor het vestigen van de tweede hypotheek.

Hebt u vragen over het vestigen of uitwinnen van zekerheden, zoals hypotheek, of hebt u een geschil over het leveren van onroerend goed of aandelen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Notariskamer volgt Hoge Raad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief