icon

Overgang van onderneming en reïntegrerende werknemer

Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, treden de daar werkzame werknemers in dienst bij de overnemende partij, met alle rechten en plichten die ze hadden ten opzichte van hun oorspronkelijke werkgever. De hoofdregel "mens volgt werk" gaat ook op wanneer niet een heel bedrijf, maar een onderdeel daarvan onder andere zeggenschap komt. En tot "onderdeel" kan volgens vaste jurisprudentie ook een opdracht of project worden gerekend dat wordt overgenomen.

Een schoonmaakster behoorde tot de vaste ploeg medewerkers die schoonmaakten bij een klant van het schoonmaakbedrijf waar zij in dienst was. Ze viel echter wegens rugklachten uit, en het zag er naar uit dat die beperking blijvend zou zijn.
De betreffende klant gunde vervolgens het project aan een ander schoonmaakbedrijf, hetgeen met zich bracht dat alle binnen dat project werkzame schoonmakers mee overgingen naar dit bedrijf.

Onze langdurig zieke schoonmaakster ging echter niet over, omdat zij al geruime tijd niet meer binnen het project werkzaam was, en automatische overgang volgens vaste jurisprudentie geldt voor die werknemers die "aldaar werkzaam" zijn. Zij bleef dus in dienst bij haar oorsponkelijke werkgever.

Zij wilde echter liever in dienst bij het overnemende bedrijf. Waarom zij meende daar beter af te zijn is niet duidelijk. De reden waarom zij meende nog altijd voldoende band met het project te hebben was dat zij in het kader van haar reintegratie klusjes had verricht die wel te maken hadden met het project waar zij schoonmaakwerk had verricht voor zij uitviel. Zij stelde zich dus op het standpunt dat zij nog altijd werkzaam was voor de overgegane onderneming.

Zij omschreef haar activiteiten zelf als "licht administratief werk", maar het bedrijf had een andere omschrijving: "onbenullige klusjes". Mevrouw zou voornamelijk kopjes afwassenen – voor zover ze niet puzzelde of zat te facebooken…
Dat had nog een interessante discussie kunnen worden, maar een rapport van de bedrijfsarts bood duidelijkheid, daaruit bleek dat – onbenullig of niet – het voornamelijk ging om wat wel genoemd wordt "arbeidstherapeutisch werk", en het geen uitzicht gaf op blijvende tewerkstelling.

Het Hof in Den Bosch oordeelde dat onder die omstandigheden, zelfs al was de werkneemster tot voor kort nog actief geweest voor het betreffende project, zij onvoldoende binding had met het gedeelte van de onderneming dat was overgegaan naar het nieuwe schoonmaakbedrijf om daar in dienst te zijn getreden.

Of werkzaamheden die primair arbeidstherapeutisch van aard zijn onder alle omstandigheden tot de conclusie leiden dat de betreffende werknemer niet werkelijk nog "aldaar werkzaam" is, staat niet vast. Het is niet uit te sluiten dat wanneer de verrichte klusjes wél "benullig" kunnen worden geacht, een reintegrerende werknemer toch mee over gaat.
Iets om onder omstandigheden in het achterhoofd te houden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overgang van onderneming en reïntegrerende werknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief