icon

Banken eisen meer grip op Strukton

Banken eisen meer grip op Strukton, zo kopt het FD maandag 7 augustus 2017. Strukton Groep N.V. (hierna: “Strukton”) heeft op 30 april 2017 haar jaarverslag 2016 gepubliceerd (hierna: het “jaarverslag”). Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat Strukton haar balanspositie heeft verbeterd. Deze verbeterde balanspostie is (echter) met name toe te dichten aan een agiostorting en een achtergestelde lening verstrekt door de aandeelhouder, een omzetting van een lening in agio, kredietfaciliteiten en garantiefaciliteiten.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat – ondanks de verbeterde balanspositie – Strukton, mede op aandringen van de huisbanken (in het jaarverslag staat op p. 36: “In overleg met de financiers”), een eigen raad van commissarissen zal krijgen. Op dit moment heeft Strukton nog geen eigen raad van commissarissen. Verder blijkt dat Strukton op 26 april 2017 met de banken een nieuwe financiering is overeengekomen voor de periode tot en met 30 juni 2018 (p. 77 jaarverslag). Dit laatste betekent dat Strukton relatief snel weer nieuwe kredietafspraken zal moeten maken.

De exacte reden waarom de banken een raad van commissarissen wensen en waarom de financiering is overeengekomen voor de (relatief) korte periode tot en met 30 juni 2018 is onduidelijk. Deze volgt niet uit het jaarverslag. Mogelijk heeft dit te maken met de omstandigheid dat de controlerende accountant een verklaring met beperking heeft gegeven bij het jaarverslag. De reden voor de beperking ligt in de omstandigheid dat de accountant wegens gebrek aan onderliggende informatie niet heeft kunnen controleren of een overeenkomst met een lokale agent van Strukton voor het metroproject in Riyadh, Saoedi-Arabië, tot stand is gekomen conform de interne procedures op het gebied van anti-corruptie en integriteit. Hierin schuilen risico’s. De raad van commissarissen van Oranjewoud N.V., aandeelhouder van Strukton, concludeert op basis van eigen onderzoek dat de totstandkoming van het agentencontract met meer compliance waarborgen omgeven had kunnen worden, maar dat er geen concrete aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden zijn aangetroffen. Een andere mogelijkheid is dat de banken de financiele situatie minder rooskleurig inschatten dan de directie. In het FD wordt geopperd dat het duidt op twee mogelijke verklaringen. Of de financiers vinden de risico's nog relatief hoog of ze willen zeker stellen dat de financiën blijven verbeteren.

Voor opdrachtgever, leveranciers en andere schuldeisers kan het bovenstaande aanleiding zijn om nog een keer goed te kijken naar de uitstaande en nieuwe vorderingen op Strukton en haar groepsmaatschappijen en deelnemingen (zie voor een lijst van groepsmaatschappijen en deelnemingen p. 122 verslag).

Schuldeisers kunnen hun positie versterken door bijvoorbeeld zekerheden of een eigendomsvoorbehoud te bedingen of door (ruimere) verrekeningsmogelijkheden overeen te komen. Het is daarbij van belang om de bestaande en nieuwe contracten goed tegen het licht te houden. Dit geldt overigens voor vorderingen op elke willekeurige schuldenaar. Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw positie als schuldeiser te versterken? Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Banken eisen meer grip op Strukton

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief