icon

Onderlinge draagplicht van bestuurders bij aansprakelijkheid van het bestuur

In een vorige editie van de Serie bestuurdersaansprakelijkheid behandelden wij de mogelijkheid van een individuele bestuurder om zich te disculperen in het geval het bestuur aansprakelijk wordt gesteld door de vennootschap. In deze blog gaan wij in op een daaraan gerelateerd onderwerp: de onderlinge draagplicht van de individuele bestuurders.

De hoofdregel is dat elke bestuurder tegenover de vennootschap gehouden is tot een behoorlijke vervulling van zijn taak, maar dat elke bestuurder voor het geheel aansprakelijk is terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hij zich kan disculperen (art. 2:9 BW). Richting de vennootschap is er dus in beginsel sprake van een hoofdelijke verbintenis van de bestuurders. Over de onderlinge draagplicht van de bestuurders voor die hoofdelijke verbintenis zegt art. 2:9 BW verder niets. Ik meen dat voor de onderlinge draagplicht van bestuurders moet worden aangesloten bij de algemene bepalingen daaromtrent in artikel 6:6 e.v. BW.

Op grond van artikel 6:10 BW zijn hoofdelijke schuldenaren ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht in de schuld bij te dragen. Als een hoofdelijk schuldenaar meer heeft betaald dan het gedeelte dat hem aangaat, kan hij het meerdere verhalen op zijn medeschuldenaars, telkens voor maximaal het bedrag dat de medeschuldenaar aangaat.

Vanwege de hierboven genoemde regels is het zeer wel mogelijk dat als meerdere bestuurders worden aangesproken uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, hun belangen niet gelijk lopen. Allereerst kan de individuele bestuurder een beroep doen op een disculpatiegrond. En ten tweede, als het disculpatieverweer niet slaagt, kan de bestuurder (op wiens vermogen de vordering is verhaald) op zijn beurt mogelijk verhaal nemen op zijn eveneens hoofdelijk verbonden medebestuurders.

Als u wordt aangesproken uit hoofde van onbehoorlijk bestuur, loont het de moeite om onderzoek te doen naar de disculpatiemogelijkheden en de onderlinge draagplicht. Vanzelfsprekend zijn wij u daarbij graag van dienst. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van bestuurders om aansprakelijkheidsrisico’s te beperken en het procederen aan zowel de kant van de bestuurder als diens wederpartij.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onderlinge draagplicht van bestuurders bij aansprakelijkheid van het bestuur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief