icon

Moet de notaris een bestuurder inschrijven, indien daarom wordt verzocht?

De Rechtbank Limburg heeft deze week vonnis gewezen in een geschil waarin het ging om de bovenstaande vraag. Een notaris werd verzocht om een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De notaris weigerde, omdat hij bekend was met een geschil over de juistheid van die opgaaf. Degene die verzocht om inschrijving liet het er echter niet bij zitten en vorderde in kort geding dat de notaris zou worden veroordeeld tot inschrijving van de bestuurder over te gaan.

De Rechtbank overweegt dat het handelsregister juist, actueel en volledig moet zijn. Een notaris kan ten behoeve van anderen gegevens inschrijven, maar dan zal hij wel, na al dan niet marginale toetsing, de overtuiging moeten hebben dat de gegevens juist, actueel en volledig zijn. De Rechtbank overweegt voorts dat het niet aan de notaris is om te bepalen wie gelijk heeft, als er geschil bestaat over of een persoon al dan niet bestuurder is.

De Rechtbank oordeelt dat in redelijkheid twijfel kan bestaan over de rechtmatigheid van het benoemingsbesluit en dat de notaris daarom mocht weigeren tot inschrijving over te gaan. De Rechtbank overweegt nog (ten overvloede), dat een patstelling in het bestuur omtrent de vraag of een partij bestuurder is, niet kan worden opgelost door inschrijving in het handelsregister, omdat een dergelijke inschrijving een benoemingsbesluit niet rechtsgeldig maakt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Moet de notaris een bestuurder inschrijven, indien daarom wordt verzocht?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief