icon

Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

Tweede Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben op 19 januari jl. een initiatiefvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel beogen Groot en Gesthuizen een centraal aandeelhoudersregister in te stellen voor B.V.’s en (niet-beursgenoteerde) N.V.’s. Volgens de indieners draagt een centraal aandeelhoudersregister bij aan het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen.

Hoe is het nu geregeld? B.V.’s en N.V.’s worden geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via dit openbare register kan informatie over de vennootschap en diens bestuurder(s) verkregen worden. Informatie over aandeelhouders is niet altijd openbaar. Indien een vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, is geen informatie zichtbaar. Alleen indien een B.V. of N.V. één aandeelhouder heeft, volgt dit uit het Handelsregister. In de praktijk is het dus makkelijk om informatie over aandeelhouders buiten het Handelsregister te houden. Dit lukt al indien één aandeelhouder 99% van de aandelen houdt en de tweede aandeelhouder 1%.

Wat verandert er? Indien het centraal aandeelhoudersregister zal worden ingesteld, wordt daarin informatie opgenomen over aandelen op naam, houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op naam. Deze informatie zal niet voor iedereen te raadplegen zijn. Uit de Memorie van Toelichting volgt dat de rijksbelastingdienst, andere aangewezen publieke diensten, notarissen en aangewezen Wwft-instellingen inzage krijgen in het register. Aandeelhouders kunnen de in het centraal aandeelhoudersregister opgenomen informatie inzien voor zover dit informatie over henzelf betreft.

Wie houdt het register bij? Het centraal aandeelhoudersregister zal worden bijgehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Dit lijkt voor de hand te liggen omdat in te schrijven informatie veelal afkomstig is uit notariële akten. De uitgifte en levering van een aandeel in een B.V. vereist namelijk een notariële akte (zie artikel 2:196 lid 1 BW). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht op een aandeel in een B.V. Dat informatie slechts afkomstig is uit notariële akten lijkt bij te dragen aan de betrouwbaarheid van het register.

In zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet nog gestemd worden over het wetsvoorstel. Het zal dus nog enige tijd duren voordat het centraal aandeelhoudersregister daadwerkelijk is ingesteld. Wij houden u op de hoogte van de status van het wetsvoorstel.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief