icon

Eén op de vijf ziekenhuizen is financieel zwak; bestuurders behoeven een panacee

Uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO volgt dat vijftien (meestal kleine) ziekenhuizen een onvoldoende scoren en financieel in heel zwaar weer verkeren; de kans dat zij failliet gaan, wordt door de onderzoekers als reëel ingeschat. Een aantal van deze ziekenhuizen presteert financieel gezien jaar op jaar onvoldoende. Hun positie lijkt nu nog verder te verslechteren. De financieel zwakke ziekenhuizen scoren dit jaar een gemiddeld rapportcijfer van 3,5 hetgeen slechter is dan de ziekenhuizen die vorig jaar een onvoldoende scoorden. Vorig jaar scoorden zij gemiddeld een 4,5.

Tot zover de cijfers en de problemen. Wat zijn de oplossingen? In feite lijkt het spectrum aan mogelijkheden beperkt tot optimaliseren, samenwerken, fuseren, specialiseren of failleren (en dan beperkt verder of geheel sluiten). Eerder constateerden wij al dat de onverminderd complexe en steeds veranderende omgeving maakt dat eisen vanuit financiers strenger worden en dat banken terughoudend zijn bij kredietverstrekking. De besluitvorming m.b.t. winstuitkeringen maakt dit niet eenvoudiger.

Reorganiseren dan maar? In de afgelopen jaren zijn in alle instellingen al de nodige interim managers losgelaten op het optimaliseren van de financieel zwakke broeders. Ook hebben de meeste zorginstellingen hun positie getracht te verankeren door allerhande samenwerkingen met andere partijen in de zorgketen aan te gaan. Ook fusies zijn al ingezet als oplossing. Gemakshalve wordt daarbij nog wel eens vergeten dat fusies ook leiden tot (extra) kosten en investeringen die terugverdiend moeten worden. Mede als gevolg daarvan presteren ziekenhuizen die fuseerden, het eerste jaar na de fusie financieel meestal slechter. De Autoriteit Consument en Markt concludeerde vorige maand al dat de kwaliteit van zorg in ieder geval niet verbetert bij een fusie.

Fusies tussen kleinere financieel ongezonde en grotere financieel gezonde ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren vaak als een voor de hand liggende oplossing gepresenteerd. Zolang de fusie organisatie evenwel verzuimt om niet-rendabele onderdelen goed tegen het licht te houden en in te grijpen waar dat nodig is, zal een fusie de problemen niet wezenlijk oplossen; er is hooguit sprake van uitstel van executie.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen kant en klare oplossing is voor zwakke ziekenhuizen. Ook de onderzoekers komen niet veel verder dan zelfreflectie en regie pakken om te verbeteren. Betere en duidelijkere keuzes; daar is iedereen wel voor. Een panacee dient zich in ieder geval nog niet aan. Tot dat moment zullen de noodzakelijke maatregelen en beslissingen soms harde keuzes impliceren en een rechte rug van de bestuurders en de toezichthouders behoeven.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eén op de vijf ziekenhuizen is financieel zwak; bestuurders behoeven een panacee

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief