icon

Tien jaar Zorgbrede Governancecode (4)

Goed bestuur, toezicht en verantwoording in de zorg staan in de politieke belangstelling. De overheid wil de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorg verbeteren. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben in een brief van 19 september 2013 aangegeven dat bij verschillende incidenten bestuurders en toezichthouders tekort zijn geschoten. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. De bewindslieden schreven dat in sommige situaties “bestuurders hun verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg onvoldoende nemen, of waar toezichthouders gebrekkig op het bestuur toezien”. Zij stelden dat actieve bemoeienis vanuit de overheid via nadere wet- en regelgeving noodzakelijk is om goed bestuur binnen de zorgsector te bereiken. Zij kondigden aan dat er een wetsvoorstel Goed Bestuur in de Zorg zou komen. In een brief van 22 januari 2015 komen zij echter terug op dit voornemen. Er komt geen wetsvoorstel. Wel kondigen de minister en de staatssecretaris maatregelen aan die goed bestuur in de zorg moeten garanderen. Hierbij zien zij een rol weggelegd voor de Zorgbrede Governancecode.

De minister en de staatssecretaris stellen voor deze code aan te passen en uit te breiden. Daarnaast willen zij dat de Zorgbrede Governancecode ook gaat gelden voor zorgaanbieders die niet bij de brancheorganisaties in de zorg zijn aangesloten, zoals verschillende zorgaanbieders in de eerstelijnszorg. Ook vinden zij dat het toezicht op naleving van de code moet worden verbeterd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IZG) moet in de toekomst de naleving van de code expliciet betrekken in haar toezicht. Verder stellen de minister en staatssecretaris voor om naast het toezicht van de IZG een onafhankelijk orgaan op te richten dat de normen uit de code moet vertalen in praktisch hanteerbare normen, zorg zal dragen voor actualisering van de code en de naleving van de code zal monitoren.

Op 5 maart 2015 heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over Governance in de zorg. Hierbij hebben de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) een position paper gepresenteerd waarbij zij reageren op de voorstellen van de minister en staatssecretaris. Daarbij kondigen zij aan de Zorgbrede Governancecode aan te passen aan actuele wetswijzigingen in de zorg. De code zal worden vereenvoudigd en verhelderd. Dat maakt het makkelijker om de code ook te laten gelden voor zorgaanbieders die geen lid zijn van de BoZ. Bij de aanpassing van de code zal ook worden verhelderd welke regels zich niet voor afwijking volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe lenen. Verder worden de uitspraken van de Governancecommissie die, zoals wij eerder schreven, nu niet juridisch afdwingbaar zijn, zwaarwegender. Ook de ontwikkelingen richting marktwerking in de zorg maken aanpassing van de code noodzakelijk volgens de BoZ. Daarom komen er ook governanceregels voor op winst gerichte zorgondernemingen.

Wanneer de concepten voor aanpassing van de Zorgbrede Governancecode worden gepresenteerd en/of per wanneer deze zullen worden ingevoerd, is nog niet bekend. Mocht u vragen hebben over de code of over de toepassing daarvan in uw zorginstelling, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Dit was voorlopig onze laatste blog in de serie Tien jaar Zorgbrede Governancecode. Wanneer er nieuws is over de aanpassing van de code, zullen wij u uiteraard weer berichten. De eerdere afleveringen in deze serie kunt u via onderstaande links teruglezen.


De stand van zaken: een introductie
Toezicht op naleving van de code
Het belang van de code bij faillissementen en gerechtelijke procedures


Vivian Dank is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tien jaar Zorgbrede Governancecode (4)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief