icon

Hoogte griffierecht bij aanvraag faillissement vof én vennoten

Vraagstukken omtrent het aanvragen van het faillissement van een vof en de vennoten van die vof blijven de rechtspraak bezighouden. Op 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vraag of bij de aanvraag van het faillissement van een vof én haar vennoten in één verzoekschrift slechts eenmaal griffierecht dient te worden geheven, of dat er griffierecht dient te worden geheven voor zowel de vof als haar individuele vennoten van wie het faillissement wordt verzocht.

Het antwoord van de Hoge Raad is dat voor de indiening van één verzoekschrift strekkend tot de faillietverklaring van zowel een vof als haar vennoten, slechts éénmaal griffierecht dient te worden geheven.

Bij de beantwoording van de prejudiciële vraag betrekt de Hoge Raad zijn recente arrest van 6 februari 2015, waarin de Hoge Raad is omgegaan en heeft geoordeeld dat een faillissement van een vof niet van rechtswege het faillissement van haar vennoten meebrengt. De Hoge Raad overwoog dat “Gelet op art. 18 WvK en de wenselijkheid dat de faillissementen van de vof en van de vennoten zoveel mogelijk tegelijk worden uitgesproken en afgewikkeld, verdient het overigens aanbeveling dat deze verzoeken zoveel mogelijk tezamen worden gedaan en behandeld.” Deze verzoeken kunnen dus niet alleen in één verzoekschrift worden opgenomen, maar de bovenstaande overweging bevestigt ook dat dergelijke verzoeken een nauwe samenhang vertonen en daarmee tussen hen een ‘direct verband’ bestaat, hetgeen rechtvaardigt dat slechts eenmaal griffierecht wordt geheven.

Het antwoord van de Hoge Raad is goed nieuws voor schuldeisers van vof’s. De (financiële) drempel voor een faillissementsaanvraag is als gevolg van het antwoord van de Hoge Raad beduidend lager.

Hebt u van doen met een niet betalende debiteur, of wordt uw faillissement aangevraagd? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoogte griffierecht bij aanvraag faillissement vof én vennoten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief