icon

Algemene voorwaarden in een digitale omgeving

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen dat online winkelt nog steeds stijgt. Uit recent onderzoek van de Thuiswinkel Markt Monitor blijkt zelfs dat Nederlanders in 2015 € 16,07 miljard hebben gespendeerd aan online winkelen. Indien u te maken hebt met overeenkomsten die langs elektronische weg gesloten worden, is het van belang om te weten dat er speciale regels gelden voor algemene voorwaarden. In deze blog zullen wij deze regels toelichten.

Kennis nemen van de algemene voorwaarden
Eerder schreven wij al dat de gebruiker van algemene voorwaarden de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Doet de gebruiker dit niet, dan kan een beding uit algemene voorwaarden door de wederpartij vernietigd worden. Voor overeenkomsten die langs elektronische weg worden gesloten, geldt een aparte regeling voor het bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Bij dergelijke overeenkomsten moeten de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. De wederpartij moet deze voorwaarden op kunnen slaan zodat deze toegankelijk zijn voor latere kennisneming (zie artikel 6:234 lid 2 BW). Indien het voor de gebruiker van de algemene voorwaarden niet mogelijk is om deze op bovengenoemde wijze ter beschikking te stellen, dan moet de gebruiker vóór de totstandkoming van de overeenkomst bekend maken waar de algemene voorwaarden te raadplegen zijn. De gebruiker moet in dat geval ook aangeven dat de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

De praktijk
De hierboven besproken regels zijn goed na te leven in de praktijk. Indien een offerte per e-mail wordt verzonden, kan gemakkelijk een PDF-bestand met de algemene voorwaarden worden aangehecht. Voor webshops is het aan te bevelen dat in het bestelproces wordt doorgelinkt naar een PDF-bestand met de algemene voorwaarden. Op beide manieren wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om de algemene voorwaarden op te slaan en wordt voldaan aan de hierboven besproken regels. Het niet (op juiste wijze) bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, kan grote gevolgen hebben. Wij zijn u graag van dienst indien u vragen hebt over het gebruik van algemene voorwaarden bij elektronische overeenkomsten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden in een digitale omgeving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief