icon

Uitleg van algemene voorwaarden

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Als blijkt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, betekent dat niet altijd dat ook duidelijk is welke rechtsgevolgen de daarin opgnomen bedingen met zich brengen. Soms kunnen die bedingen op meerdere manieren worden uitgelegd. Vraag is dan welke uitleg geldt. In de jurisprudentie zijn regels ontwikkeld voor de uitleg van overeenkomsten in het algemeen en meer specifiek voor bedingen in algemene voorwaarden. In het belangrijke Haviltex-arrest overwoog de Hoge Raad dat voor het vaststellen van de inhoud van een overeenkomst niet alleen waarde wordt gehecht aan een taalkundige uitleg, maar ook aan de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van hen kan worden verwacht.

Voor algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen professionele partijen en consumenten (B2C), geldt dat de bedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg (artikel 6:238 lid 2 BW). Dit wordt de contra proferentem-regel genoemd. Deze regel geldt in mindere mate ook voor overeenkomsten tussen professionele partijen (B2B). Voor de gebruiker (de ondernemer die de algemene voorwaarden van toepassing verklaart) is het mede vanwege de contra proferentem-regel van groot belang dat de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn.

Een andere uitleg-regel voor algemene voorwaarden is dat specifieke bedingen boven algemene voorwaarden gaan. Als partijen dus uitdrukkelijk overeenkomen dat in hun relatie X geldt, maar in de algemene voorwaarden de gelding van X is uitgesloten en dat in plaats daarvan Y geldt, heeft het beding in de algemene voorwaarden geen werking.

De twee hierboven genoemde regels zijn algemeen van aard. Welke uitleg moet worden gegeven, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Heeft u een geschil over de uitleg van een beding in algemene voorwaarden,of wilt u (nieuwe) algemene voorwaarden laten opstellen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitleg van algemene voorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief