icon

Battle of forms

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

In deze aflevering staat het leerstuk van de "battle of forms" centraal. Eerder schreven wij al over de situatie dat één partij naar twee sets voorwaarden verwijst. In de blog van vandaag zal worden toegelicht welke voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, indien gebruiker en wederpartij tijdens de onderhandelingen ieder naar hun eigen voorwaarden verwijzen.

In Nederland geldt de zogenaamde "first shot rule". Deze regel is opgenomen in artikel 6:225 lid 3 BW. Dit artikel luidt als volgt:

"Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen."

Uit het hierboven beschreven artikel volgt dat de voorwaarden van toepassing zijn waarnaar als eerste is verwezen. De eerste verwijzer wint in principe de "battle". Indien zijn wederpartij instemt (uitdrukkelijk of stilzwijgend) met de eerste set voorwaarden, zijn deze op de overeenkomst van toepassing. Dit is alleen dan anders, indien de wederpartij de voorwaarden van de eerste verwijzer uitdrukkelijk afwijst en verwijst naar zijn eigen voorwaarden (de tweede verwijzing).

Ingevolge artikel 6:225 lid 1 BW wordt de tweede verwijzing gezien als een nieuw aanbod. In deze situatie geldt ook weer, dat de tweede set voorwaarden van toepassing is ongeacht of de eerste verwijzer uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord gaat. Indien de eerste verwijzer hiermee niet kan instemmen, zal hij de tweede set voorwaarden uitdrukkelijk van de hand moeten wijzen om toepasselijkheid te voorkomen.

Wat is uitdrukkelijk van de hand wijzen? Enkel het van toepassing verklaren van de eigen voorwaarden wordt niet gezien als uitdrukkelijk van de hand wijzen. Ook een standaard beding in de eigen voorwaarden of een voorgedrukte zin op briefpapier waaruit volgt dat andere voorwaarden van de hand worden gewezen zullen waarschijnlijk niet als zodanig worden aangemerkt. Het is niet met zekerheid te zeggen wat zal worden gezien als uitdrukkelijk van de hand wijzen. Uit het voorgaande blijkt in ieder geval wel dat contactpartijen tijdens onderhandelingen alert moeten zijn op het verwijzen naar en van de hand wijzen van voorwaarden. Het niet adequaat reageren op een verwijzing kan tot problemen leiden. Wieringa Advocaten kan u van deskundig advies voorzien bij het van toepassing verklaren van uw eigen voorwaarden en/of het uitdrukkelijk van de hand wijzen van voorwaarden van uw wederpartij.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Battle of forms

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief