icon

Recht van reclame

Het recht van reclame is voor de leverancier een belangrijk wapen voor als zijn afnemer niet betaalt. Als de verkoper de verkochte zaken al wel heeft geleverd, maar de koper de prijs niet (tijdig) betaalt, kan de verkoper de zaak terugvorderen. Als de prijs deels is betaald, dan kan de verkoper slechts dat deel terugvorderen waarvoor de koopprijs nog niet is voldaan.

Belangrijk is dat het recht van reclame wel tijdig en schriftelijk wordt ingeroepen. De bevoegdheid van de verkoper vervalt wanneer zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden én zestig dagen zijn verstreken nadat de zaken zijn geleverd.

In tegenstelling tot eerder besproken zekerheden als hypotheek, pandrecht, eigendomsvoorbehoud, borgtocht, hoofdelijkheid en het eigendomsvoorbehoud, is het niet nodig dat het recht van reclame wordt overeengekomen met de afnemer. Het recht volgt direct uit de wet en verliest niet zijn werking in faillissementssituaties (artikelen 7:39 tot en met 7:44 BW). Verrassend is dan ook dat er niet vaker een beroep op wordt gedaan.

Hebt u zaken geleverd, maar krijgt u de koopsom niet voldaan? Of wilt u meer informatie over het verkleinen van uw debiteurenrisico? Neem gerust contact met ons op; wij zijn u graag van dienst.

Deze blog is onderdeel van de Serie zekerheidsrechten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Recht van reclame

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief