icon

Corporate opportunities

Ondernemen is kansen pakken. Maar wat als die kans zowel voor u privé als voor de BV waarvan u bestuurder bent zakelijk interessant is? Staat het u dan vrij zelf (privé) die kans te pakken? Of moet u die kans gunnen aan de BV waarvan u bestuurder bent? Om deze vragen draait het bij het corporate opportunities-leerstuk, een leerstuk dat ongeveer 35 jaar geleden naar Nederland is overgewaaid vanuit de VS.

Een corporate opportunity is een zakelijk kans die moet worden gegund aan de BV en die de bestuurder in beginsel dus niet zelf mag pakken. Welke zakelijke kansen wel en welke niet als corporate opportunity kwalificeren, is niet zonder meer duidelijk. Dit ondanks dat het leerstuk al 35 jaar onderwerp is van discussie in de literatuur en recent ook steeds meer aan belang wint in de rechtspraak. De jurisprudentie is niet eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig.

Ondanks de onduidelijkheid zal ik proberen een werkbare definitie te geven. Van een corporate opportunity zal mijns inziens sprake zijn als zich voor de vennootschap een reële mogelijkheid voordoet om ondernemershandelingen te verrichten die passen binnen het kader van de (beoogde) bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de vennootschap daarbij een redelijk belang heeft of zou kunnen hebben. Niet van belang is of de bestuurder van de kans kennisneemt in de uitoefening van zijn bestuursfunctie of anderszins. Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.

Ondanks dat uit de jurisprudentie niet een eenduidige definitie van het begrip “corporate opportunity” blijkt, zijn de gevolgen van het (onrechtmatig) aan de vennootschap onthouden van een corporate opportunity om deze vervolgens als bestuurder in privé te pakken wel bekend. Zo kan het voor de Ondernemingskamer een gegronde reden opleveren om te twijfelen aan juist beleid en daarom een onderzoek te gelasten en kan het onbehoorlijk bestuur opleveren, met het gevolg dat, als de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt, de bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Corporate opportunities

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief