icon

Recht op loon tijdens ziekte bij wisselend aantal arbeidsuren

Het gebeurt nogal eens dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag op hoeveel loon een zieke werknemer recht heeft. Met name wanneer de werknemer niet een vast aantal uren per week of maand werkt.

Wat veel voorkomt is dat personeel een overeenkomst heeft voor een klein aantal uren, maar in de praktijk (veel) meer uren werkt. Moet dan tijdens ziekte ziekengeld worden betaald over het aantal contractuele uren, of over het aantal uren dat normaalgesproken zou zijn gewerkt, als de werknemer niet ziek zou zijn geworden? Het juiste antwoord, het zal niemand die deze blog vaker leest verbazen, is de tweede optie: de werknemer moet betaald worden over het aantal uren dat hij zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geworden. De volgende vraag is dan: hoe stel je dat aantal vast?

Een bedieningsmedewerker in een restaurant levert ons een mooie standaard casus.
Hij heeft een oproepcontract waarin hem per week minimaal één oproep van 3 uur of langer wordt gegarandeerd. Maar wanneer hij in oktober vorig jaar ziek uitvalt werkt hij al een tijdje meer dan 20 uren per week.
Voor hoeveel uren per week is hij nu in dienst – en, over hoeveel uren heeft hij dus aanspraak op ziekengeld?

De rechter past keurig het “wettelijke vermoeden van omvang” toe:
Indien de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.

In de drie maanden voorafgaand aan zijn ziekmelding bleek de werknemer gemiddeld 24,6 uur per week te hebben gewerkt, het wettelijk vermoeden is dan dat hij ook gedurende zijn ziekteperiode dit aantal uren gewerkt zou hebben. Het gaat evenwel uitdrukkelijk om een vermoeden, dus als één van de partijen kan hardmaken dat in enige periode de werknemer beslist niet dat aantal uren gewerkt zou hebben, dan wordt van een ander aantal uitgegaan.

In dit geval kon de werkgever de rechter ervan overtuigen dat de werknemer in de maanden januari en februari überhaupt niet zou zijn opgeroepen (misschien was het restaurant gresloten in de maanden?) en dus heeft hij over die maanden uitsluitend recht op betaling over de contractuele uren. Vanaf maart moet hij dan weer betaald worden alsof hij 24,6 uur per week zou zijn opgeroepen.

Kortom, zieke werknemers met een wisselend aantal uren ontvangen betaling over het aantal uren dat zij normaalgesproken – gemiddeld – zouden hebben gewerkt. Wat dat aantal uren is kan aan de hand van het wettelijk vermoeden worden bepaald, maar er is beslist ruimte voor afwijking daarvan.
De partij die daarop een beroep wil doen zal de relevante omstandigheden moeten aantonen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Recht op loon tijdens ziekte bij wisselend aantal arbeidsuren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief