icon

Loon tijdens ziekte: óók overwerkvergoeding moet worden doorbetaald

Er is nog wel eens discussie over de vraag welk bedrag een zieke werknemer moet ontvangen gedurende zijn ziekte. Met enige regelmaat merken we dat werkgevers wel hebben opgepikt dat zij “het loon” (althans een percentage daarvan) moeten betalen, maar er toe neigen om het begrip “loon” zo beperkt mogelijk uit te leggen. Vanuit hun perspectief is dat best begrijpelijk, er zijn leukere dingen te bedenken dan het (vaak volledige) loon te moeten betalen van iemand die daar niet voor werkt, en daarnaast de kosten van eventuele vervanging te moeten dragen. Zeker werkgevers die zich nog kunnen herinneren dat in het verleden het loon van zieke werknemers door de staat werd gedragen, hebben het hiermee nog wel eens moeilijk.

Helaas is de wet onverbiddelijk: Niet alleen het “naar tijdruimte vastgestelde loon” (lees: het loon per maand of vierweekse periode) moet worden betaald, maar ook “extraatjes” als bonus, min of meer vaste overwerkvergoeding en comissie.

Ingewikkelder ligt het ten aanzien van loon dat niet in geld wordt betaald: een bekend voorbeeld is de auto. Over de vraag of een zieke werknemer in de bedrijfsauto mag blijven rijden bij voorbeeld, wordt verschillend geoordeeld. Voor dit type onderwerpen wordt dan oo geadviseerd een specifiek regeling te treffen en darain te vermelden wanneer de auto ( of laptop of telefoon) moet worden ingeleverd.

Het Hof Den Bosch werd kort geleden geconfronteerd met een vraag naar doorbetaling van overwerkvergoeding, en gaf daraop een leesbaar oordeel over hoe een werkgever met dit onderwerp om moet gaan.

Uitgangspunt is dat als de werknemer overwerk zou hebben gehad tijdens zijn ziekte, hij recht heeft op betaling van het loon dat hij zou hebben verdiend met dit overwerk. Als zijn collega's collectief overwerk gebben gedraaid, wordt snel aangenomen dat hij daaraan ook zou hebben deelgenomen. Het mag dan weer niet gaan om overwerk dat die collega's moesten verrichten juist omdat deze werknemer ziek was.

Als de werkgever uberhaupt betwist dat er overwerk zou zijn verricht in de betreffende periode, moet de werknemer aantonen dat hij wel degelijk zou hebben overgewerkt als hij niet ziek zou zij geweest. Dat is natuurlijk lastig, maar de werkgever moet hem daarmee in zoverre helpen, dat zij hem de werkstaten van zijn collega's moet tonen.

Is dan geen enkele mogelijkheid om geld te besparen voor werkgevers op het loon van zieke werknemers?
Jawel, mits de CAO daar ruimte voor geeft.
Het is namelijk, anders dan vaak gedacht wordt, niet verplicht het volledige loon door te belaten tijdens ziekte. 70% van het verzekerd dagloon is in principe voldoende, dat is het bedrag dat in de goede oude tijd aan zieke werknemers werd betaald onder de Ziektewet.
Wie er moeite mee heeft om een zieke werknemer de volle mep tebetalen kan beter een deugdelijke regeling implementeren dan proberen te schipperen met bonussen en overwerkvergoedingen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Loon tijdens ziekte: óók overwerkvergoeding moet worden doorbetaald

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief