icon

'Werkgever misbruikt vergeten betermelding'

Op NU.nl en in het AD verschenen de afgelopen week berichten alsof het werknemers die na een ziekmelding weer aan de slag gaan, duur kan komen te staan wanneer zij vergeten zich bij die gelegenheid officieel beter te melden.

“Werknemers die zich na een kort ziekteverlof vergeten beter te melden komen in groten getale in de problemen. Zonder te weten dat ze ook maar iets fout hebben gedaan, worden ze gekort op hun salaris of zelfs ontslagen. Wie namelijk niet officieel aangeeft weer beter te zijn, wordt in de bedrijfsadministratie voor 1 procent ziek gehouden. Dit gaat automatisch….” beweert NU.nl.

Het AD spreekt van een “sluiproute” om personeel te “dumpen”, en plaatst een interview met een gedupeerde werknemer.

Deze schandelijke gedraglijn zou zijn gebleken uit een meldpunt van het FNV voor ervaringen van werknemers ten aanzien van hun begeleiding bij ziekte. De bond geeft aan “verbijsterd” te zijn over de “duizenden klachten”.

Gekort en ontslagen terwijl je niet ziek bent? Dat klinkt nogal sensationeel. Ongeloofwaardig zelfs. Niet als iets dat je binnen het Nederlandse rechtssysteem zou verwachten.
Het klopt dan ook niet. Het is natuurlijk ondenkbaar dat iemand die helemaal niets mankeert “wegens ziekte” ontslagen zou kunnen worden. Het UWV geeft heus geen ontslagvergunning wanneer blijkt dat die “ziekte” uitsluitend een administratieve truc is, en de werknemer gewoon zijn werk doet. De regels schrijven immers niet alleen voor dat de werkgever aantoont dat de werknemer arbeidsongeschikt is, en dat herstel niet spoedig verwacht wordt, maar ook dat – en waarom – herplaatsing niet mogelijk is. Als de werknemer op dat moment normaal aan het werk is, is het weinig voor de hand liggend dat de werkgever het UWV ervan overtuigt dat ontslag noodzakelijk is. Laat staan dat dit “in groten getale” zou gebeuren.

Wat wél eens gebeurt is dat een werknemer die zijn eigen werk niet meer kan doen (en dus arbeidsongeschikt is voor dat werk) ander, lichter, werk aangeboden krijgt. De werknemer ervaart dit als een definitieve oplossing en is van mening weer als vanouds aan het werk te zijn, maar de werkgever ziet dit anders. Die ziet niet in waarom hij het oude loon van de werknemer zou moeten blijven betalen voor dit lichtere werk, en past na verloop van tijd de korting toe waar wet en/of cao hem het recht toe geven. Een dat leidt wel eens tot conflicten. Soms heeft de werknemer in die conflicten het gelijk aan zijn zijde, en soms de werkgever.
Wie het interview in het AD leest merkt al snel dat het daar helemaal niet om een vergeten betermelding gaat. Het is zelfs de vraag of deze werknemer meende weer volledig in zijn eigen werk te hebben hervat: hij heeft bepaalde beperkingen, en er was onenigheid over re-integratie en aangepast werk. De boosheid van deze werknemer kan gegrond zijn, maar met een “sluiproute” lijkt het allemaal weinig te maken te hebben.

En inderdaad zijn er wel eens werkgevers die proberen een werknemer administratief arbeidsongeschikt te houden omdat ze betwijfelen of de werknemer zijn eigen werk daadwerkelijk zal kunnen verrichten en een nieuwe ziekte periode vrezen. Dat kan soms terecht zijn, en soms onterecht, en dan fluit de rechter zo'n werkgever terug.Met een vergeten betermelding na een griepje heeft dat natuurlijk niets uit te staan.

Laat u dus niet bang maken. Uw griepje van vorig jaar zal niet tot ontslag leiden. Het FNV heeft aandacht gegenereerd voor zijn meldpunt en dat is mogelijk een goede zaak. Er gaat genoeg fout bij re-integratie van zieke werknemers. Maar het zou wel zo netjes zijn als in de berichtgeving was toegelicht dat die drieduizenden klachten over ander zaken gingen dan wat hier wordt gesuggereerd.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
'Werkgever misbruikt vergeten betermelding'

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief