icon

Commissie gelijke behandeling gaat op in College voor de Rechten van de Mens

Sinds 2 oktober jl kent Nederland het College voor de Rechten van de Mens. Het College gaat, volgens de eigen website, mensenrechten in Nederland belichten, bewaken, beschermen en bevorderen.
Onder de taken van het College vallen onder andere het instellen van onderzoek naar bescherming van mensenrechten, het rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over schendingen van mensenrechten in Nederland en het doen van aanbevelingen voor bevordering van mensenrechten.
Het College bestaat uit 12 leden en heeft een Raad van Advies met leden afkomstig van maatschappelijke organisaties. Vaste leden zijn de Nationale Ombudsman, de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
Door de oprichting van het mensenrechteninstituut houdt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op te bestaan. Alle taken CGB worden overgenomen door het College voor de Rechten van de Mens. Het College zal dus ook oordelen uitspreken op het gebied van gelijke behandeling. Iedereen in Nederland die zich ongelijk behandeld voelt, bijvoorbeeld op het werk, op school of als consument, mag een verzoek om een oordeel indienen. Over andere mensenrechtensituaties dan discriminatie zal het College voor de Rechten van de Mens geen individuele klachten behandelen. Als toezichthouder zal het College wel misstanden signaleren en mogelijk nader onderzoek doen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Commissie gelijke behandeling gaat op in College voor de Rechten van de Mens

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief