icon

Bij overgang van onderneming is ook de directeur beschermd.

Als de activiteiten van een organisatie in andere handen komen behouden de werknemers ondanks die “overgang van onderneming” hun baan. Er geldt bovendien een opzegverbod, dat wil zeggen dat het de (nieuwe) werkgever niet is toegestaan werknemers wegens de overgang van onderneming te ontslaan.

Statutair directeuren zijn weliswaar werknemers, maar kennen nauwelijks ontslagbescherming. Wanneer zij als bestuurder door de aandeelhouders worden ontslagen eindigt daarmee tevens hun arbeidsovereenkomst. Een ontslagvergunning, zoals voor “gewone” werknemers geldt, is voor het ontslag van een bestuurder niet nodig.Wel gelden voor de statutaire bestuurders opzegverboden; zo kunnen ze niet ontslagen worden wanneer ze arbeidsongeschikt zijn.

De kantonrechter* in Leeuwarden heeft recentelijk bevestigd dat ook het ontslagverbod wegens overgang van onderneming voor een statutair bestuurder geldt.
Een directeur was te verstaan gegeven dat de activa en passiva van de door hem bestuurde vennootschap zouden worden overgenomen, en dat als gevolg daarvan zijn positie als bestuurder zou vervallen.
Hij werd door de aandeelhouder ontslagen en zijn werkgever staakte het loon, nu hij in diens visie ook als werknemer was ontslagen.

De rechter oordeelde echter dat de man weliswaar zonder meer als bestuurder van de vennootschap kon worden ontslagen wegens de overgang, maar niet als werknemer. Daar stond immers het betreffende ontslagverbod aan in de weg.
De eisen tot doorbetaling van het loon en toelating tot het werk (als “Managing Director”) werden dan ook toegewezen. De onderneming zit nu dus in haar maag met een voormalig bestuurder, die geen bestuursactiviteiten meer verricht, maar wél het daarbij passende salaris betaald moet worden.

Wellicht iets om rekening mee te houden voor wie een overgang van onderneming overweegt: van de statutair bestuurder bent u wellicht iets minder eenvoudig af dan u dacht.

(*: de juristen onder ons vragen zich wellicht af hoe een statutair directeur bij de kantonrechter belandt. Over bestuurders oordeelt immers de sector civiel van de rechtbank. Welnu, deze man had getracht te stellen dat hij eigenlijk niet écht bestuurder was, en dat hij in werkelijkheid slechts “functioneel bestuurder”, en dus uitsluitend werknemer was. Daar heeft de kantonrechter evenwel korte metten mee gemaakt, maar omdat geen der partijen uitdrukkelijk om een verwijzing naar de secor civiel heeft gevraagd heeft de rechter de zaak aan zich gehouden.)

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bij overgang van onderneming is ook de directeur beschermd.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief