icon

Werkloosheid en de (kalender)jaren-eis

In deze tijden helaas een actueel gegeven is dat er nogal wat arbeidsovereenkomsten eindigen. Meestal gebeurt dat, óók als de achtergrond een reorganisatie is, in onderling overleg; werkgever en werknemer komen een vertrekregeling overeen.
Partijen onderhandelen over een door de werknemer te ontvangen vergoeding, geheimhouding en andere aangelegenheden. De beëindigingdatum speelt uiteraard ook een rol, meestal omdat de werknemer er – terecht – op aandringt dat de opzegtermijn in acht wordt genomen.
De werknemer wil tenslotte wel per de datum waarop hij werkloos wordt een WW uitkering kunnen ontvangen.
Een ander aspect van de WW wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, maar kan, zeker voor mensen die zo rond de vier/vijf jaar gewerkt hebben, grote gevolgen hebben:

De standaard WW uitkering duurt drie maanden. Om voor een langere uitkering (tot maximaal, met dank aan het nieuwe regeerakkoord, drie jaar en twee maanden) in aanmerking te komen moet een werknemer voldoen aan wat in de volksmond de “vier-uit-vijf-eis” wordt genoemd: hij moet in de vijf jaar voorafgaand aan zijn eerste werkloosheidsdag, in tenminste vier jaren loon hebben ontvangen – en wel over tenminste 52 dagen.
De kneep zit m erin dat het hier gaat om kalenderjaren: wie in de komende laatste maanden van 2010 werkloos wordt, moet dus voor wat betreft de beoordeling van zijn arbeidsverleden kijken naar de kalenderjaren 2005 tot en met 2009. Het kalenderjaar 2010 legt geen enkel gewicht in de schaal! Voor mensen die pas in 2006 in dienst zijn getreden (of nog in 2005, maar in dat jaar het minimum aantal dagen niet heeft gehaald) kan dat betekenen dat ze er beter voor kunnen zorgen dat ze niet nog in 2010 werkloos worden, maar de eerste werkloosheidsdag opschuiven tot – bij voorbeeld – 1 januari 2011.

Dit kan zeker voor oudere werknemers een fors verschil maken: wanneer ze aan deze “vier-uit -vijf-eis”voldoen, is de uitkeringsduur voor een belangrijk deel afhankelijk van hun leeftijd.
Een vijftiger die in 2006 (weer) in loondienst is gaan werken kan door in te stemmen met een beëindiging in 2010 zo maar twee jaar uitkering mislopen. Toch iets om rekening mee te houden, zo in de laatste maanden van dit jaar!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werkloosheid en de (kalender)jaren-eis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief