icon

Deeltijd WW tot april 2010

Minister Donner heeft besloten de regeling voor deeltijd WW te verlengen tot april 2010 – of tot het voor deze regeling gereserveerde geld op is. In een brief brief van 8 december jl. aan de Tweede Kamer geeft hij inzicht in zijn afwegingen: er lijkt sprake van een “broos herstel”, maar de crisis is nog niet voorbij.
De regeling, die straks een jaar zal hebben geduurd, heeft tot doel werkgelegenheid te behouden: bedrijven die straks – als de economie weer gaat draaien – weer “full swing”aan de slag kunnen, zullen daarvoor hun werknemers hard nodig hebben, zo was het idee.
Nu dat moment nabij lijkt moet opgepast worden dat er geen mensen vastgehouden worden in situaties en branches waar het herstel achterblijft: voor de nederlandse economie als geheel is het immers beter dat werknemers – desnoods na een korte periode van werkloosheid – snel migreren naar een bedrijf of branche waar ze voltijds en tegen normaal salaris aan de slag kunnen dan dat ze, deels “op kosten van het algemeen”, blijven hangen in minder kansrijke bedrijven.

Vóór april aanstaande hoeft voor dat gevaar kennelijk nog niet gevreesd te worden, tot die tijd kunnen werkgevers en -nemers afspreken dat werknemers minimaal 20% van de overeengekomen arbeidstijd als werkloze een uitkering ontvangen. Vanaf volgend jaar wil de minister evenwel ook flink inzetten op het vergroten van de “duurzame inzetbaarheid” (ofwel het vermogen, liefst snel, een andere baan te vinden) van werknemers.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deeltijd WW tot april 2010

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief