icon

Werktijdverkorting

Vandaag heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een persbericht gepubliceerd om (meer) bekendheid te geven aan het feit dat er een bijzondere regeling voor werktijdverkorting is gaan gelden. De regeling is op vrijdag 28 novenber jl in de Staatscourant gepubliceerd, en van kracht geworden op zondag 30 november jl.

Er was overigens al een regeling voor werktijdverkorting; maar deze zag heel uitdrukkelijk op zeer bijzondere omstandigehden, die niet tot een “normaal ondernemersrisico” konden worden gerekend; als standaard voorbeeld werd steeds een overstroming of epidemie genoemd.

De huidige crisis zou onder die maatstaven geen vergunning voor werktijdverkorting hebben kunnen opleveren, terwijl de huidige situatie voor die maatregel juist bijzonder geschikt lijkt. Wanneer de vergunning wordt verleend, blijft het personeel in dienst bij de onderneming en krijgt normaal loon. De werkgever ontvangt van het ministerie voor de tijdelijk werkloze werknemers een WW uitkering. Wanneer de crisis – wat veel deskundigen aan lijken te nemen – niet te lang duurt hebben de werknemers hun baan nog, en, zeker niet onbelangrijk, de werkgevers hun personeel nog. Op die manier kan iedereen straks, zo is de hoop en verwachting, de draad zo snel mogelijk weer oppakken en blijft maatschappelijke onrust – die de crisis slechts zou verergen – uit.

De eisen om voor een vergunning in aanmerking te komen zijn intussen streng. Bedrijven moeten er bovendien zo snel mogelijk bij zijn, want het budget is niet onbeperkt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werktijdverkorting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief