icon

De nieuwe aanbeveling van de Kring van Kantonrechters

We schreven er al over: de Kring van Kantonrechters heeft eind oktober de formule die kantonrechters toepassen bij het bepalen van een vergoeding wanneer ze een arbeidsovereenkomst ontbinden aangepast.

Inmiddels is de complete aanbeveling met toelichting beschikbaar.

Verdiep u niet te zeer in de voorbeeld-berekeningen die in de toelichting voorkomen; daarin zijn rare afrondingsfouten gemaakt.

Belangrijke vraag waar we nog mee zaten was naar het overgangsrecht: op welke zaken wordt de nieuwe formule toegepast. Het antwoord blijkt te zijn dat alle verzoekschriften die op of na 1 januari 2009 worden ingediend bij de rechtbanken zullen worden behandeld onder toepassing van de nieuwe formule. Voor veel werkgevers loont het dus de moeite te berekenen of een maandje wachten met indienen opweegt tegen de lagere vergoeding die uit de nieuwe formule zal voortvloeien – voor jongere werknemers kan het immers de helft schelen, voor oudere kan het “voordeel” oplopen tot 30 à 40 procent. Overigens gaf een kantonrechter kort geleden aan dat als men de indruk zou krijgen dat een werkgever de werknemer actief probeerde te benadelen in dezen (bij voorbeeld wanneer er al op basis van de huidige formule een aanbod zou zijn gedaan), kantonrechters “daar wel iets creatiefs mee zouden doen”.

Werknemers van hun kant zullen, wanneer ze in een situatie zitten waarin hun werkgever hun duidelijk heeft gemaakt dat hun arbeidsovereenkomst geen lang leven meer is beschoren, wellicht moeten afwegen of ze de komende weken niet zélf ontbinding zouden moeten vragen. Normaal gesproken kennen kantonrechters aan werknemers die ontbinding verzoeken, lagere vergoedingen toe. Onder omstandigheden kan dat risico wellicht wegvallen tegen de verwachte hogere vergoeding die de huidige formule oplevert ten opzichte van de komende.

We zullen hoe dan ook een paar boeiende maanden tegemoet gaan in het ontslagrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De nieuwe aanbeveling van de Kring van Kantonrechters

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief