icon

Nieuwe kantonrechtersformule, wat nu…

De aankomende “update” van de formule die kantonrechters zullen hanteren om bij ontbinding van arbeidsovereenkomsten beeindigingsvergoedingen vast te stellen leidt nu al tot vragen. De meest gestelde – aan werkgeverszijde – is wel of het zinvol is een gewenste beeindiging uit te stellen tot na 1 januari as omdat die beeindiging dan “goedkoper” wordt. Nu de beloofde nadere toelichting nog niet is gepubliceerd kan daarover nog geen uitsluitsel gegeven worden.

Het is ook nog maar de vraag of die toelichting in zal gaan op het vraagstuk of kantonrechters de nieuwe formule onmiddellijk zullen toepassen, ook op zaken waarin blijkt dat partijen voor invoering van de nieuwe formule al met elkaar in gesprek waren over beeindiging. De kans is groot dat de Kring van Kantonrechters die beslissing laat bij de individuele rechter die in een dergelijke zaak moet beslissen. Het is helemaal niet ondenkbaar dat een rechter begin 2009 een werkgever zal houden aan in de loop van 2008 gedane toezeggingen gebaseerd op “de kantonrechtersformule” , waarmee op dat moment een – voor de werknemer – veel aantrekkelijker bedrag was gemoeid dan op het moment dat partijen uiteindelijk voor de kantonrechter staan.

Voor werkgevers die op dit moment al wel een beeindiging overwegen, maar nog niet met de werknemer in onderhandeling zijn zou het dus kunnen lonen het ontbindingsverzoek twee maanden in de la te laten liggen. Dat kan bij een werknemer die al wat langer voor hem werkt, een aanzienlijk bedrag schelen.
Helemaal wanneer het een werkgever is in – bij voorbeeld – de zorg, die er vanaf januari a.s.op mag rekenen dat het feit dat zijn personeel heel gemakkelijk een nieuwe baan kan vinden een rol gaat spelen bij het bepalen van de hoogte van de te betalen vergoeding.

Kortom, de calculerende werkgever doet er goed aan even goed op de tellen te passen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe kantonrechtersformule, wat nu…

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief