icon

Zwangerschapsverlof wellicht naar 18 weken.

Een dezer dagen wordt het uitgewerkte voorstel van EU-commissaris van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Vladimir Spidla verwacht over een uitbereiding van het zwangerschapsverlof. Een maand geleden werd bericht dat de Europese Commissie een zwangerschapsverlof van 18 weken wil invoeren in de lidstaten.
Op dit moment zijn de verschillen tussen de lidstaten groot: Deense vrouwen hebben al recht op 18 weken verlof rond hun bevalling, Tsjechische vrouwen op maar liefst 28 weken, maar Duitse vrouwen moeten het met 14 weken verlof doen, het huidige Europese minimum.

Voor Nederland zou het een uitbreiding betekenen van de huidige regeling (die uit 1992 stamt) met twee weken.
Werkgeversorganisaties reageerden eerder al negatief, met name werkgevers in het MKB hebben problemen met deze uitbreiding. Zij wijzen er op dat Nederlanders gemiddeld al minder uren per week werken dan andere Europeanen – een verschil dat overigens voor een groot deel wordt veroorzaakt door het feit dat hier relatief veel mensen, vooral vrouwen, in deeltijd werken. Verder zijn ze van mening dat meer verlof haaks staat op het huidige streven naar méér werken.
Op zich kan daar natuurlijk tegenover worden gesteld dat niet kan worden uitgesloten dat meer vrouwen aan het werk blijven wanneer ze wat langer de gelegenheid zouden krijgen aan de nieuwe situatie thuis te wennen.
De kosten van het verlof komen overigens vrijwel geheel voor rekening van het collectief, niet de werkgever maar een WW fonds betaalt het volledige salaris (tot het maximum dagloon) van vrouwen die zwangerschaps- en bevallingsverlof genieten.
Vakbonden zijn wel positief.

Het voorstel bevat naar verwachting geen bepalingen over het deel van het verlof dat vóór de (verwachte) bevallingsdatum wordt opgenomen; in Nederland moeten vrouwen nu vier weken voor die datum verplicht stoppen met werken.

Over vaders rept het voorstel evenmin, hetgeen vooral door de kamerleden van Groen Links zal worden betreurd; die hadden kort geleden tevergeefs geprobeerd een vaderverlof van tien dagen te introduceren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zwangerschapsverlof wellicht naar 18 weken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief