icon

Ontslaan gemeenteambtenaar wordt goedkoper

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de ambtenarenbonden een akkoord gesloten dat onder meer inhoudt dat per 1 juli 2008 de zgn. bovenwettelijke uitkering drastisch wordt verlaagd.
Deze aanvulling op (en vaak: ná) de WW- uitkering moet door de (oud) werkgever betaald worden en kan flink in de papieren lopen, het is niet ongebruikelijk dat ambtenaren tot hun pensioen 70 % houden van hun laatstverdiende loon; niet, zoals bij “gewone”werknemers, gemaximeerd tot het maximum dagloon.
Werkloze ambtenaren worden op die manier niet gestimuleerd een nieuwe baan te zoeken.
Zowel de duur van de bovenwettelijke uitkering als de hoogte wordt verminderd. Het bespaarde geld wordt aangewend om ontslagen ambtenaren naar ander werk te begeleiden.

In het nieuwe systeem volgt op het ontslagbesluit eerst een “reintegratiefase” van – afhankelijk van de duur van het dienstverband – maximaal een jaar. Gedurende deze fase, de opzegtermijn, wordt het loon terwijl de ambtenaar naar ander werk wordt begeleid doorbetaald.Wordt geen ander werk gevonden en wordt het ontslag gerealiseerd, wordt daarna de WW-uitkering aangevuld met (afhankelijk van de hoogte van het loon) 10 tot 30 % van het laatstverdiende loon. Deze aanvulling eindigt wanneer de WW uitkering eindigt; daarna kan aanspraak bestaan op een na-wettelijke uitkering ter hoogte van een WW-uitkering, voor een periode die afhangt van de duur van het dienstverband en leeftijd.
Voor ambtenaren met meer dan 20 dienstjaren zal er een overgangsregeling zijn.

De regeling geldt óók voor de vier grote steden, die eigen rechtspositieregelingen hebben.

Gemeenten en bonden benadrukken dat het weliswaar goedkoper, maar niet gemakkelijker wordt een gemeenteambtenaren te ontslaan. De voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens een ontslagbesluit kan worden genomen wijzigen niet. Toch valt te verwachten dat gemeentelijke werkgevers, met een schuin oog op de rekenmachine, eerder dan nu het geval is tot de conclusie komen dat van een ambtenaar afscheid moet worden genomen.
In ieder geval zal het gevolg van de nieuwe regeling zijn dat afvloeiingsregelingen, waarbij de bovenwettelijke uitkering wordt afgekocht tegen een bepaald percentage, minder aantrekkelijk worden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontslaan gemeenteambtenaar wordt goedkoper

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief