icon

Overgangsregeling voor gekorte IOAW uitkeringen wegens stamrecht

In september 2007 meldden we dat de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bericht dat periodieke uitkeringen uit een stamrecht niet meer zouden worden gekort op de IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Inmiddels is besloten het Inkomensbesluit IOAW met ingang van 1 april 2008 daarop aan te passen.
Een stamrecht is een betalingswijze van een ontslagvergoeding: In plaats van deze vergoeding – na inhouding van premies en belasting – ineens uit te betalen, stort de werkgever het bruto bedrag bij een verzekeraar die het omzet in periodieke uitkeringen aan de werknemer.
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2005 ontstond onduidelijkheid over de gevallen waarin de uitkering uit zo’n stamrecht wel of niet moet worden verrekend met de uitkering. Tussen gemeenten ontstonden daardoor verschillen in de uitvoering. Om die reden was aanpassing van het besluit nodig.
Ouderen bij wie de stamrechtuitkering door hun gemeente wel is verrekend met de IOAW kunnen vragen om herziening van de uitkering over de periode vanaf 1 april 2005. Dit moet gebeuren vóór 1 april 2009.
Deze wijziging geldt ook voor de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene ouderdomswet. Omdat uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank de uitkeringen uit stamrecht echter niet verrekend hebben met de toeslag of het pensioen, zal er voor deze uitkeringen geen sprake (hoeven) zijn van herzieningen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overgangsregeling voor gekorte IOAW uitkeringen wegens stamrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief