icon

Ontslag tijdens reintegratie

Werknemers die voor hun eigen werk arbeidsongeschikt zijn verrichten tijdens hun re-integratie periode vaak andere werkzaamheden dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangenomen. Soms vervullen zij zelfs een compleet andere functie.
In die gevallen kan onduidelijkheid ontstaan over de status (met name de tijdelijkheid) van die functie. Zo kan zich de vraag voordoen of als tijdens de reintegratieperiode blijkt dat het oude werk voor de werknemer geen haalbare kaart meer is, de nu vervulde functie op enig moment de nieuwe “eigen” functie is geworden. Die vraag wordt natuurlijk vooral gesteld in situaties waarin het “nieuwe” werk minder betaalt. Een ander probleem speelde in een aan de rechter te Emmen voorgelegde casus.

Daar hief de werkgever de in het kader van reintegratie uitgeoefende functie op in het kader van een reorganisatie, waarbij de afdeling waarop de werkneemster nu te werk werd gesteld verdween. De oorspronkelijke functie bleef wel bestaan. Toch kende het CWI de werkgever een ontslagvergunning toe. De kantonrechter maakte met dat ontslag korte metten: het wordt kennelijk onredelijk geacht. De kantonrechter overweegt specifiek dat de werkneemster op deze manier haar reintegratietraject grotendeels misloopt; de rechter gebruikt zelfs de term “beroven”.
Aan de werkneemster wordt een vergoeding toegekend ten bedrage van het over de reintegratieperiode gederfde loon. Dat is niet alleen een prachtige manier om aan de werkgever duidelijk te maken dat dit niet de manier is om onder reintegratieverplichtingen uit te komen, maar kwam in dit geval ook vrij aardig in de buurt van de vertrouwde kantonrechtersformule.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontslag tijdens reintegratie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief