icon

Koop raam Oswald ongedaan gemaakt

U heeft twee weken geleden vast wel gehoord dat het beroemde raam van het voormalige Texas School Book Depository op Dealey Plaza in Dallas, Texas, via eBay was geveild voor ruim drie miljoen dollar. Het gaat om het raam van waaruit, althans volgens de heersende theorie, Lee Harvey Oswald in 1963 de Amerikaanse president John F. Kennedy doodschoot. Ook hoorde u waarschijnlijk dat de koper een Nederlander was. Maar wat u vermoedelijk nog niet wist, is dat de Nederlander in kwestie een 17-jarige jongen uit Hengelo was. Dat bericht het dagblad de Stentor vandaag.

De jongen deed de bieding (100 dollar meer dan het hoogste bod op dat moment) 22 seconden voor het einde van de veiling. Kort daarop kreeg hij een felicitatie-mail van eBay, die tevens aangaf dat koper en verkoper nu rechtstreeks contact met elkaar konden opnemen. De vader van de jongen stuurde, aldus de Stentor, onmiddellijk een mailtje naar de verkopende partij met de mededeling dat het bod een vergissing was en de koop niet doorging. Daarop kwam een reactie van eBay, met de mededeling dat “het geschil” over het betreffende objectnummer was afgesloten en de koper niets meer verplicht was aan de verkoper. Zucht van verlichting in Hengelo.

Had de Amerikaanse verkoper de Nederlander aan de koop kunnen houden? Niet naar Nederlands recht. Een 17-jarige is in Nederland in beginsel handelingsonbekwaam en dat betekent dat zijn wettelijk vertegenwoordiger (de ouder) de koop kan vernietigen, als het niet om iets gaat dat 17-jarigen normaal gesproken zelfstandig kopen. Ook de bepalingen uit de Wet Koop op Afstand (geïncorporeerd in de artikelen 46a t/m 46j van boek 6 BW) bieden vaak uitkomst bij een overhaaste internetkoop (maar in dit geval nu net weer niet, omdat die bepalingen niet gelden bij een koop tussen particulieren).

Maar was hier wel Nederlands recht van toepassing? Het gaat om een veiling vanuit California (de vestigingsplaats van eBay) die een overeenkomst tot stand bracht tussen een Nederlander en een (Texaanse) Amerikaan. Als de regels van eBay geen verplichte rechtskeuze voorschrijven (en dat doen ze, meen ik, alleen voor de relatie met eBay zelf en niet voor die tussen koper en verkoper) dan wordt het zoeken van het toepasselijke recht nog een hele klus, die zeker niet vanzelfsprekend uitkomt bij het Nederlandse recht…
Die klus voert in ieder geval te ver voor deze bijdrage. Laten we het erop houden dat de Hengelonaar blij mag zijn dat de Amerikaan zo gemakkelijk “losliet”. Maar waarom ook niet. Het éénnahoogste bod was immers maar honderd dollar lager?

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Koop raam Oswald ongedaan gemaakt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief