icon

Wat te doen met de zieke weigerachtige werknemer.

Het blijft lastige materie: welke sancties mag een werkgever toepassen op zieke en reïntegrerende werknemers die zich niet aan de regels houden.
In eerdere bijdragen schreven we hoe ontslag (doorgaans) niet de juiste reactie is op het niet opvolgen van controlevoorschriften tijdens ziekte – omdat voor die situatie in de wet in de loonsanctie is voorzien.
Misschien was de werknemer in de casus die heeft geleid tot de nu te bespreken recente uitspraak van het gerechtshof te Den Haag met die situatie in de war?
Hij was op staande voet ontslagen wegens het weigeren, zonder gegronde reden, van passend werk, dat hem was aangeboden nadat hij zijn eigen werk wegens knieklachten niet meer kon uitvoeren. Hij stelde zich op het standpunt dat het weigeren van passende arbeid slechts kan leiden tot verlies van loonaanspraken, niet tot ontslag. Dat was echter een onjuist standpunt; de wet kent namelijk wel degelijk, sinds de “oude Poortwachter-wetgeving” (2002, het jaar waarin deze casus speelde!) expliciet de sanctie van ontslag, zelfs al is de werknemer nog geen twee jaar ziek, op het weigeren van passende arbeid.
Kat in t bakkie voor deze werkgever dus? Toch niet. De werkgever was met zijn ontslag op staande voet te hard van stapel gelopen. Voor zo'n ontslag is wel nodig dat er een dringende reden is; dat van de werkgever écht niet gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst nog een dág langer laat voortbestaan. Het Hof vond dat er van zo'n situatie geen sprake was; het meent dat “hoge eisen dienen te worden gesteld aan de dringendheid van de dringende reden.”. Omdat de werkgever zo verstandig was geweest het loon over de betreffende periode op te schorten, oordeelde het hof dat de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst ook had kunnen bewerkstelligen via een ontslagvergunning of ontbindingsprocedure. Daarom acht het hof geen dringende reden voor ontslag op staande voet aanwezig.

De moraal: Bij conflicten met zieke werknemers is het zaak het hoofd koel te houden. Het loon opschorten is en blijft een verstandige eerste reactie. Wat daarna de beste stap is, hangt af van wat de werknemer kwalijk wordt genomen. Het blijft lastige materie…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wat te doen met de zieke weigerachtige werknemer.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief