icon

Nieuwe richtlijn voor aanstellingskeuringen

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen het licht doen zien. Doel is om bedrijfsartsen en Arbodiensten te helpen bij het uitvoeren van aanstellingskeuringen, om zo de keuringspraktijk beter af te stemmen op de wetgeving en de stand van de medische wetenschap.

Uit een recente evaluatie van de Wet medische keuringen, waarin is vastgelegd dat een dergelijke keuring alleen is toegestaan als de werknemer voor de functie aan bepaalde gezondsheidseisen moet voldoen, is gebleken dat in de praktijk regelmatig aanstellingskeuringen worden verricht in strijd met de wet.

In de Leidraad is nu een stappenplan opgenomen, aan de hand waarvan een bedrijfsarts de inhoud van een functie kan inventariseren en daarop de aanstellingskeuring kan afstemmen. Daarnaast bevat de Leidraad een aantal praktische instrumenten die bij de keuring kunnen worden gebruikt, zoals standaardformulieren voor de inventarisatie van de functie-eisen en informatie over wettelijke bepalingen.

De bedoeling is nu dat deze handvatten helpen om de aanstellingskeuring te beperken tot het voor de functie strikt noodzakelijke, waardoor de werkgever, die overigens bij een sollicitatiegesprek geen vragen over de gezondheid mag stellen, zijn keuze niet kan laten bepalen door wie van de kandidaten het fitst is.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe richtlijn voor aanstellingskeuringen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief