icon

Gouden handdruk voor ouderen zwaarder belast

Tot woede van het FNV, maar ook tot verbazing van (o.a.) werkgeversorganisatie MKB blijkt staatssecretaris Wijn van Financien een beleidsbesluit te hebben genomen dat er op neer komt dat oudere werknemers die bij ontslag een vergoeding krijgen hierover een forse extra heffing moeten betalen. Voor mensen jonger dan 55 geldt dat een heefing verschuldigd is van maar liefst 26 % wanneer zij als gevolg van hun handdruk, opgeteld bij hun WW uitkering, een inkomen genieten dat meer bedraagt dan 100% van hun laatstvediende loon. Werknemers van 55 jaar en ouder zijn die zelfde heffing zelfs al verschuldigd wanneer zij op die manier meer dan 70 % ontvangen. Vooral voor mensen met een niet al te hoog inkomen (dwz onder de maximum dagloon grens) voor wie geldt dat hun WW-uitkering reeds 70 % van hun laatsverdiende loon is, worden dus door deze maatregel getroffen.
Het Financieele Dagblad kam deze week als eerste met dit bericht;dat evenwel niet bepaald duidelijk, laat staan compleet was.

De regeling is van kracht geworden op 26 mei 2005 en wordt toegepast op alle stamrechtregelingen en eenmalige ontslagvergoedingen die op of na die datum worden overeengekomen.

Doel is zowel stamrechtregelingen als eenmalige vergoedingen die het doel (zouden kunnen) hebben de werknemer in staat te stellen volledig met werken te stoppen, aan te merken als “regeling voor vervroegde uittreding” en ook als zodanig te belasten.

Ontslagvergoedingen die – zoals in verreweg de meeste gevallen – in één keer uitbetaald kunnen eveneens worden belast. Op deze vergoedingen wordt de fictie toegepast dat zij op de ontslagdatum worden aangewend voor een direct ingaand stamrecht. Als met die vergoeding een stamrecht zou kunnen worden aangekocht dat de werknemer in staat zou stellen de peiode tot zijn pensioendatum financieel te overbruggen, wordt de vergoeding eveneens aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding, en overeenkomstig belast.
Vergoerdingen die niet uitgaan boven de zgn kantonrechtersformule, vallen volgens het ministerie NIET onder deze regeling.
Als partijen overigens kunnen aantonen dat de vergoeding niet tot doel heeft te dienen als feitelijke overbruggingsregeling is de heffing niet verschuldigd.

Zie ook de update bij dit bericht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gouden handdruk voor ouderen zwaarder belast

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief