icon

WW voorstel SER lijkt het niet te halen

Het SER voorstel waarover wij op 22 maart jl. berichtten zal volgens berekeningen van het CBP leiden tot een daling van het aantal WW-uitkeringen van 37 duizend. Het Kabinet had te kennen gegeven dat het door werkgevers en -nemers te ontwikkelen alternatief voor de eigen plannen aanvaard zou worden wanneer het tot een zelfde daling zou leiden als die plannen. De kabinetsplannen zouden leiden tot een daling van 43 duizend uitkeringen. De SERplannen zouden weliswaar voor een daling met 42 duizend WW-uitkeringen zorgen, maar omdat van die plannen ook een nieuw op te tuigen inkomensregeling voor ouderen deeluitmaakt, wordt die daling per saldo kleiner.
Het ministerie van SZW heeft weliswaar op het moment van het schrijven van deze bijdrage nog niet formeel gereageerd op de CBP berekeningen, maar “bronnen rond het kabinet” zouden al hebben laten weten dat het advies van de sociale partners onvoldoende wordt geacht. Het “Vredesakkoord” van afgelopen najaar met de vakbonden zou daardoor op losse schroeven staan.

Wij blijven de ontwikkelingen, die immers gevolgen kunnen hebben voor de (arbeids)rechtspraktijk, uiteraard nauwgezet volgen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WW voorstel SER lijkt het niet te halen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief