icon

Prostitutie 'passende' arbeid?

Al eerder hebben we aandacht besteed aan verschuivingen die optreden in hetgeen onder passende arbeid wordt verstaan. Dit begrip is van belang bij de bepaling wat voor soort werk werklozen met een WW-uitkering zouden moeten accepteren, en in nog sterkere mate voor die bepaling voor mensen met een bijstanduitkering – omdat voor hen de normen strenger zijn.
Vandaag viel in de krant te lezen dat de minister van SZW weer een stapje verder is gegaan in die beweging: hij heeft laten weten dat in sommige gevallen prostitutie passende arbeid kan zijn. Hij gaf aan te denken aan vrouwen (waarom de minister niet aan mannen dacht wordt niet toegelicht) die al eerder in de prostitutie hebben gewerkt en daartegen geen bezwaren van lichamelijke, geestelijke of sociale aard hebben. Het UWV is volgens hem verplicht deze vacatures niet op voorhand uit te sluiten, al dient het wel “extra zorgvuldig” met dit type werk om te gaan.
Dit is opvallend, omdat het kabinet tot nu toe steeds verzekerde dat werk in de prostitutie niet als passend zou kunnen hebben te gelden.

Hoewel we mogen aannemen dat het in de praktijk zo'n vaart niet zal lopen (uit het enkele feit dat een ex-prostituée een uitkering aanvraagt kan al wel worden afgeleid dat ze bezwaar heeft tegen hervatting van die werkzaamheden, en het UWV zal geen eenvoudige taak hebben het tegendeel te bewijzen; bovendien schijnt het aantal bij het CWI gemelde vacatures in deze branche niet over te houden) is het wel een treffende illustratie van het steeds strenger wordende beleid op dit punt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Prostitutie 'passende' arbeid?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief