icon

Uitbreiding vangnet 'moeilijk verzekerbare zelfstandigen'

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is afgeschaft per 1 augustus 2004. Sinds die datum moeten zelfstandige ondernemers zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een particuliere verzekeraar. Voor een aantal ondernemers levert dit problemen op, bijvoorbeeld omdat zij vanwege een verhoogd gezondheidsrisico geen verzekering konden krijgen, althans niet zonder premieopslag of uitsluiting.
Om die reden is voor deze groep een alternatieve verzekering in het leven geroepen. Omdat er meer categorieen moeilijk verzekerbare zelfstandigen bleken te bestaan is deze vangnetregeling nu ook opengesteld voor twee nieuwe categorieen. Particuliere verzekeraars hebben dit op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd.

De eerste categorie “moeilijk verzekerbaren” betreft ondernemers die nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAZ ontvangen, maar bij een herbeoordeling arbeidsgeschikt worden verklaard en daarmee hun recht op een WAZ-uitkering verliezen. Bij weigering door de verzekeraar kunnen zij zich nu ook verzekeren via de alternatieve verzekering. Voorwaarde is wel dat zij zich binnen drie maanden nadat de WAZ-uitkering is beëindigd bij een verzekeraar melden.

De tweede categorie die toegang tot de alternatieve verzekering krijgt wordt gevormd door zelfstandigen die reeds een particuliere arbeidsongeschiktheidverzekering hebben, maar met een eindleeftijd lager dan 65 jaar. Tussen 1 februari en 1 mei 2005 kunnen zij de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Hoort u tot deze laatste categorie, dan is enige haast dus geboden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbreiding vangnet 'moeilijk verzekerbare zelfstandigen'

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief