icon

De weg naar de geschillenboer…

In een maatschappij waarin de overheid zich terugtrekt en meer aan burgers zelf overlaat is het van groot belang dat er een meer klantgericht rechtssysteem komt. Nu het meer aan burgers zelf wordt overgelaten hoe ze de verhoudingen met anderen invullen is er immers een gerede kans dat daar geschillen uit voort vloeien. De toegang tot het recht is voor gewone burgers nu problematisch, onder meer vanwege de steeds complexere (koop- en dienstverlenings)overeenkomsten. Dat valt te lezen in het adviesrapport 'Toegang tot Recht', dat recentelijk is gepresenteerd door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De Raad bepleit het versterken van het probleemoplossend vermogen van de samenleving. Enerzijds zou dit moeten gebeuren door het vergroten van kennis bij particulieren van “het recht, conflictbemiddeling en het inrichten van sociale relaties” en anderzijds het stimuleren bij organisaties van klachtencommissies. Het rechtssysteem zou bovendien klantvriendelijker moeten worden, de (deels psychologische) drempels om een geschil aan een instantie voor te leggen zou lager moeten. Dat betekent waar mogelijk de inzet van mediation, maar ook laagdrempelige vormen van geschillenbeslechting zoals 'small claims courts' of een 'geschillenboer'.
Afgezien van die leuk gevonden term valt er eigenlijk weinig nieuws in het rapport te lezen. De klachten over de hoge drempel om naar de rechter te stappen zijn van alle tijden, en om die reden zijn er al behoorlijk veel klachtenkommissies en bemiddelingsinstanties. Advocaten zijn voor veel mensen te duur, we weten het. Om die reden is er dan ook gesubsidieerde rechtshulp, en zijn er rechtswinkels etc, en laten we vooral de rechtsbijstandverzekeringen niet uitvlakken die steeds meer mensen sluiten. Dat mensen de weg naar dit alles niet goed vinden zal eerder verklaard worden door een gebrek aan kennis dan door een gebrek aan mogelijkheden. Burgers in dit tijdsgewricht zouden inderdaad beter onderlegd moeten zijn over hoe de samenleving in elkaar steekt, en wat de gevolgen kunnen zijn van allerlei beslissingen die ze nemen. Misschien wordt het tijd voor een schoolvak recht en samenleving?

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De weg naar de geschillenboer…

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief