icon

Baan kwijt? Asperges steken!

De Raad voor Werk en Inkomen, een overleg- en adviesorgaan waarin werkgevers en -nemers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigd zijn, heeft op verzoek van staatsecretaris van Hoof van Sociale Zaken onderzocht waarom er in de land en tuinbouw voorkeur wordt gegeven aan buitenlandse seizoenarbeiders boven Nedelandse om de oogst binnen te halen, en wat hieraan te doen zou zijn.
Men ziet de situatie dat enerzijds Nederlandse werklozen een uitkering ontvangen terwijl anderzijds een fors aantal (al dan niet illegale) buitenlandse arbeiders hier arbeid verrichten met lede ogen aan.

“Het imago van de sector en werkzoekenden is over en weer niet positief” ondekt de RWI blijkens het rapport “Van het Land”. Uit het onderzoek blijkt ook aan welke concrete eisen de Nederlandse uitkeringstrekkers (kennelijk)niet voldoen: spierkracht, fijne motoriek, productie kunnen maken en interesse in de sector. De RWI kan zich voorstellen dat landbouwers er geen heil in zien deze vaardigheden aan seizoenkrachten aan te leren. De Raad denkt nu dat de oplossing ligt in het onderbrengen van werkzoekenden bij speciale uitzendburo's; deze kunnen dan het “geschikt maken en motiveren van werkzoekenden” voor hun rekening nemen. Door loonsubsidies zouden deze uitzendkrachten enerzijds moeten kunnen concurreren met buitenlanse arbeiders en anderzijds er ook zelf wat aan kunnen verdienen. Voorts zou de constructies voor werklozen aantrekkelijk zijn doordat er sprake zal zijn van langere dienstverbnden dan uitsluitend een oogstseizoen.

Kan de boekhouder die zijn baan verliest nu, als dit voorstel weerklank vindt, op korte termijn bij de kersenpluk worden ingezet? In ieder geval niet onmiddellijk, omdat dit soort werk niet als passend zal worden aangemerkt. Hoe langer hij werkloos is echter, hoe lager die lat komt de liggen, zodat hij na verloop van tijd wel degelijk in aanmerking zal komen. Mensen in de bijstand komen al meteen in aanmerking, het rapport wijst er op dat tegenwoordig de norm is of arbeid “algemeen aanvaard is” en stelt verder: “Rechten en plichten van deelnemers dienen met elkaar in evenwicht te zijn: tegenover de inspanning van de gemeente om de beschikbaarheid van de uitkeringsgerechtigde voor de arbeidsmarkt te vergroten staat de verplichting hieraan mee te werken”.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Baan kwijt? Asperges steken!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief