icon

Oudedagsvoorziening discrimineert ouderen

De Commissie Gelijke Behandeling heeft zich op 28 september 2004 uitgelaten over pensioenregelingen waarbij vanaf een bepaalde leeftijd minder pensioen wordt opgebouwd. Niet geheel verrassend oordeelde de Commissie dat deze regelingen een verboden onderscheid op grond van leeftijd opleveren.

Eindloonregelingen, lange tijd zeer gebruikelijk, zijn pensioenrege-lingen waarbij een oudedaguitkering wordt opgebouwd gelijk aan een percentage (meestal 70%) van het laatstverdiende loon. Wie op zijn 64e nog een salarisverhoging krijgt geniet daar lang van na. Om dit soort uitkeringen mogelijk te maken zijn echter enorme pensioenpremies noodzakelijk en voor veel organisaties zijn die niet meer op te brengen. Het alternatief is een middelloon-regeling; dit is een systeem waarbij pensioen wordt opgebouwd gebaseerd op het gemiddelde van het in de gehele actieve periode genoten salaris. Dat kan een fors lager inkomen betekenen voor de 65plusser. Pensioenverzekeraars zijn dan ook bezig met het ontwikkelen van varianten en tussenvormen; twee van die regelingen zijn door Zwitserleven aan de CGB voorgelegd ter toetsting.

De eerste regeling betrof een eindloonregeling waarbij salarisverhogingen vanaf een bepaalde leeftijd niet, of minder, meetellen voor de berekening van het pensioen. De tweede regeling betrof een regeling waarbij vanaf een bepaalde leeftijd van een eindloonsysteem werd overgegaan op een zogenaamd geïndexeerd middelloon systeem. Er is een derde regeling voorgelegd; deze week echter zodanig af de eerste twee, dat aan deze een apart oordeel zal worden gewijd.
Zwitserleven rook lont omdat bij de parlementaire behandeling van de wet tegen leeftijdsdiscriminatie dit soort pensioenregelingen, waarbij de opbouw afhankelijk werd van leeftijd, expliciet aan de orde zijn geweest als eenvoorbeeld van regelingen die de toets der kritiek niet zouden kunnen doorstaan. En inderdaad, de Commissie oordeelde dat in deze regelingen een direct onderscheid op grond van leeftijd wordt gemaakt, en dat hiervoor geen objectieve rechtvaardiging bestond. Het doel van regelingen als deze, het voorkomen van zowel onnodig hoge pensioenlasten als van pensioenpromotie, werd weliswaar een legitiem doel geacht, maar de Commissieom meent dat er alternatieve regelingen mogelijk zijn die niet leiden tot onderscheid op grond van leeftijd, althans minder bezwaarlijk zijn. Een van de door de Commissie genoemde alternatieven is een eindloonregeling waarbij niet vanaf een bepaalde leeftijdsgrens maar vanaf een bepaalde salarisgrens wordt overgegaan op een middelloon-regeling. Ook heeft de Commissie een variant genoemd waarbij salarisstijgingen bijvoorbeeld tot een bepaald percentage meetellen voor de pensioenopbouw.

De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben; een niet onaanzienlijk deel van de pensioenregelingen in Nederland is gebaseerd op de voorgelegde regelingen. De uitspraken van de Commissie gelden als richtlijn voor de rechter. De rechter mag er slechts met zwaarwegende argumenten vanaf wijken. Vele pensioenverzekeraars zullen dan ook naar verwachting hun regelingen moeten herzien.

meer CGB & leeftijdsdisciminatie


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oudedagsvoorziening discrimineert ouderen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief