icon

Extra verlof oudere werknemer discriminerend

Vandaag is de eerste uitspraak gepubliceerd die de Commissie Gelijke Behandeling heeft gedaan in een zaak die handelde over discriminatie op grond van leeftijd. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd trad op 1 mei van dit jaar in werking.
De Commissie oordeelde dat werkgevers ouder personeel niet mogen ontzien door extra verlof toe te kennen als het werk daar geen speciale aanleiding voor geeft.
Werkgevers kennen werknemers vanaf (doorgaans) hun 45e jaar nog wel eens extra verlofdagen toe (minder parlementair ook wel als “ouwelullendagen” aangeduid) in de hoop dat ze daardoor langer inzetbaar zullen zijn. De werkgever in kwestie handelde in boeken en kaarten, en omdat er geen sprake werd geacht van zwaar belastende functies en er binnen het bedrijf geen verschil bestond in ziekteverzuim tussen leeftijdsgroepen, oordeelde de Commissie dat de regeling in dit geval in strijd met de wet was.

In een tijd waarin veel gesproken wordt over nut en noodzaak van het tot op latere leeftijd doorwerken een op het eerste gezicht opmerkelijk oordeel. Extra verlof voor ouderen lijkt immers een bruikbaar – en bovendien reeds vrij breed geaccepteerd – instrument bij het langer inzetbaar houden van werknemers. Het heeft er bovendien de schijn van dat een regel die primair bedoeld was ter bescherming van ouderen nu vooral in het belang van jongeren is toegepast.
De Commissie benadrukt evenwel dat extra vakantiedagen voor oudere werknemers in sommige gevallen wel toelaatbaar zijn. Het zal dan echter – kennelijk – moeten gaan om werknemers die fysiek of psychisch zwaar belastende functies vervullen. De Commissie lijkt overigens – op basis van wetenschappelijk onderzoek – van oordeel te zijn dat er geen sprake is van een direct verband tussen leeftijd en (ziekte)verzuim.

Uit de uitspraak blijkt dat het wel is toegestaan om meer verlof toe te kennen aan werknemers met een lang dienstverband, waarbij dan het belonen van iemands loyaliteit de grond kan zijn voor de extra vrije tijd.

De Commissie Gelijke Behandeling kan geen sancties opleggen, maar de oordelen van de Commissie wegen veelal vrij zwaar wanneer een gewone rechter oordeelt over dezelfde of vergelijkbare zaken.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Extra verlof oudere werknemer discriminerend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief