icon

Loonstijgingen in CAO`s worden niet algemeen verbindend verklaard

Bij een besluit van 10 augustus jl * heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten loonstijgingen die het gevolg zijn van afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten tijdelijk niet algemeen verbindend te verklaren. Tussen 1 november 2004 en 31 december 2005 worden CAO-afspraken over loonstijgingen dus niet opgelegd aan de gehele sector. Volgens de minister moet deze maatregel worden genomen omdat loonstijgingen in de huidige sociale en economische omstandigheden in strijd zijn met het algemeen belang.
De maatregel is naar zijn mening “noodzakelijk geworden nu de vakbonden hebben laten weten af te zien van de nullijn voor contractlonen”. Dit was onderdeel van het najaarsakkoord van oktober 2003. Na het mislukken van het overleg over vervroegde uittreding en prepensioen hebben de vakbonden in juni verklaard zich niet langer aan de nullijn te willen houden. Maar volgens de minister is loonmatiging van alle inkomens in 2004 en 2005 een voorwaarde voor economisch herstel.
*) Besluit tot wijziging van het Toetsingskader Algemeen Verbinden Verklaring CAO-bepalingen (AVV)

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Loonstijgingen in CAO`s worden niet algemeen verbindend verklaard

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief