Oppositie instellen tegen een merkaanvraag

Oppositie instellen tegen een merkaanvraag

De oppositieprocedure is een goedkope en snelle merkenrechtelijke procedure waarmee u een conflicterend merk van een concurrent van tafel kunt krijgen. Normaal gesproken stapt u naar een rechter wanneer een concurrent inbreuk maakt op uw merk. Als u echter vroegtijdig een conflicterende merkaanvraag ontdekt, dan kunt u daartegen oppositie instellen bij het bureau voor de intellectuele eigendom waar het merk is aangevraagd.

Key contact

Merkinbreuk

Wanneer een concurrent een merk gebruikt dat te veel op uw merk lijkt en dat bovendien gebruikt wordt voor vergelijkbare producten of diensten, dan kan daardoor verwarring ontstaan bij (potentiële) klanten. Dat wilt u voorkomen. Normaal gesproken stapt u in deze situatie naar de rechter. Wanneer de rechter aan het einde van een merkinbreukprocedure oordeelt dat sprake is van merkinbreuk, dan zal hij uw concurrent het verdere gebruik van het merk verbieden. Een dergelijke procedure kan in sommige gevallen lang duren en is bovendien vaak prijzig.

Als u op tijd in de gaten heeft dat uw concurrent een concurrerend merk heeft aangevraagd, dan kunt u oppositie instellen tegen de merkaanvraag bij het bureau voor de intellectuele eigendom waar het merk is aangevraagd. Dit bureau zal in een betrekkelijk eenvoudige procedure vervolgens een oordeel vellen over uw oppositie. In het geval van een Benelux-merk is dat het BBIE (Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom) en in het geval van een Europees merk is dat het EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

De oppositietermijn

Een nieuwe merkaanvraag wordt na aanvraag altijd eerst getoetst op absolute gronden. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of het merk voldoende onderscheidend is en of het niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Wanneer het merk voldoet aan de daaraan gestelde eisen dan wordt het aangevraagde merk gepubliceerd voor oppositie.

De oppositietermijn duurt bij een Benelux-merk twee maanden, en bij een Uniemerk drie maanden. In die periode kunnen oudere merkhouders oppositie instellen tegen de merkaanvraag. Als er binnen de oppositietermijn geen oppositie wordt ingesteld dan wordt een merk definitief ingeschreven.

Verzoek om oppositie

U start een oppositieprocedure door het indienen van een verzoek om oppositie bij het bureau waar het merk is aangevraagd. Dat kan zowel bij het BBIE en het EUIPO geheel online. In het verzoek om oppositie kunt u aangeven op basis van welk merk u oppositie instelt en op welke gronden uw oppositie steunt.

Afkoelingsperiode

Als u tijdig oppositie heeft ingesteld dan zal er eerst een zogenoemde afkoelingsperiode worden ingelast. In deze twee maanden durende periode krijgen partijen de mogelijkheid om zelf tot een oplossing te komen. Als dat niet resulteert in een oplossing dan zal de oppositieprocedure door het bureau worden voortgezet.

Oppositiegronden

Na het verstrijken van de afkoelingsperiode krijgt u de mogelijkheid om uw oppositiegronden in te dienen. In dit stuk onderbouwt u gedetailleerd waarom het door uw concurrent aangevraagde merk conflicteert met uw oudere merk. U heeft eventueel de mogelijkheid om uw oppositie te onderbouwen met bewijsstukken. De aanvrager van het merk wordt vervolgens ook in de gelegenheid gesteld om op uw oppositie te reageren.

Beslissing

De procedure eindigt met een beslissing van het bureau waar de oppositie is ingesteld. Als dat uw oppositie gegrond verklaart is het aangevraagde merk nietig. U kunt het bureau ook verzoeken om een proceskostenveroordeling. Wanneer de beslissing in uw voordeel uitvalt dan kunt u de door u betaalde kosten (een gefixeerd bedrag) terugvorderen van de partij die het merk had aangevraagd.

Voordelen van Wieringa Advocaten

Onze advocaten intellectueeleigendomsrecht zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en adviseren en procederen geregeld over merken. Zij voeren ook regelmatig oppositieprocedures voor cliënten. Als u oppositie wenst in te stellen tegen een merkaanvraag, of te maken krijgt met een oppositie tegen uw eigen merkaanvraag, dan staan wij u graag bij.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief