Merk registreren

Merk registreren

Als u producten of diensten aanbiedt dan doet u dat waarschijnlijk onder een bepaalde naam – en wellicht ook vergezeld van een logo. Een merk beschermt de naam of het logo (of een combinatie daarvan) waaronder u uw producten of diensten op de markt brengt. Als houder van een merk kunt u optreden tegen concurrenten die gebruikmaken van tekens die teveel op uw merk lijken. Daarmee voorkomt u dat consumenten in de war raken en dat concurrenten meeliften op het succes van uw producten of diensten. Kortom, het is belangrijk om uw merk te laten registreren.

Het aanvragen van een merk dient doordacht te gebeuren. Als een merk eenmaal is geregistreerd kunt u het namelijk niet meer wijzigen. Op deze pagina leest u waar u bij het aanvragen van een merk op moet letten. De advocaten intellectuele eigendom van Wieringa Advocaten zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en helpen u graag bij het aanvragen van een merk.

Key contact

Waarom een merk registreren?

Een merk beschermt de naam, het logo of een combinatie van naam en logo waaronder u uw producten of diensten aanbiedt aan consumenten. Het stelt consumenten in staat om uw producten en diensten te onderscheiden van andere producten en diensten. U kunt als houder van een merk opkomen tegen het gebruik van tekens die teveel op uw merk lijken. Een merk laten registreren dient er dus toe om te voorkomen dat concurrenten verwarring veroorzaken bij uw (potentiële) klanten. Merken waarborgen dat consumenten de herkomst van producten en diensten kunnen nagaan.

Merken beschermen bovendien de goodwill die u opbouwt. Als klanten een goede ervaring hebben met uw producten of diensten, dan zullen zij uw merk in positieve zin onthouden. En wanneer u investeert in naamsbekendheid, bijvoorbeeld door het maken van reclame, dan wordt die naamsbekendheid als het ware opgeslagen in uw merk. Een zorgvuldig opgebouwd merk is een krachtig middel in de concurrentiestrijd.

Verschillende te registreren merken

Een merk wordt aangevraagd binnen een bepaald territorium. Alleen het bureau voor intellectuele eigendom in het betreffende territorium kan uw merk registreren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een Benelux-merk, een Europees merk of een internationaal merk. Een Benelux-merk biedt enkel bescherming binnen de Benelux en vraagt u aan bij het BBIE (Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom). Een Europees merk biedt bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie en vraagt u aan bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office). U kunt tot slot ook kiezen voor een internationaal merk dat bescherming biedt binnen één of meer landen, ook buiten de Europese Unie. Een internationaal merk vraagt u aan bij een nationaal bureau of bij het WIPO.

U kunt de naam (als woordmerk), het logo (beeldmerk) of een combinatie van naam en logo (woord-beeldmerk) waaronder u uw producten of diensten aanbiedt laten registreren als merk. Een merk kan echter bestaan uit alle tekens die dienst kunnen doen als onderscheidingsteken. Zo kan een merk zelfs worden gevormd door kleuren, vormen van waren, verpakkingen van waren en zelfs door geluiden. Wanneer u in uw reclames bijvoorbeeld altijd een herkenbare jingle gebruikt, dan is deze ook als merk vast te leggen.

Waren en diensten

Een merk wordt ingeschreven voor specifieke waren en diensten en biedt alleen bescherming tegen het gebruik van overeenstemmende tekens door concurrenten voor soortgelijke waren of diensten. Het is van belang om bij de aanvraag van een merk goed na te denken voor welke waren of diensten u het merk wil laten registeren. U kunt de waren en diensten namelijk niet meer wijzigen wanneer uw merk eenmaal is geregistreerd. Als u nu al weet dat u uw productaanbod of dienstverlening op korte termijn zult uitbreiden, dan is het verstandig om dit mee te nemen in de merkaanvraag.

Het is ook belangrijk om na te denken over hoe specifiek u de waren en diensten omschrijft. Algemener omschreven waren en diensten kunnen ervoor zorgen dat het merk een grotere beschermingsomvang heeft. Te breed omschrijven van waren en diensten brengt echter ook een risico met zich: nuanceverschillen kunnen ertoe leiden dat wordt geoordeeld dat toch geen sprake is van merkinbreuk. Wieringa Advocaten is gespecialiseerd in het merkenrecht en assisteert u graag bij het opstellen van accurate dienstenomschrijvingen.

Voldoende onderscheidend

Een voorwaarde voor het aanvragen van een merk is dat het aangevraagde teken voldoende onderscheidend is. Een willekeurige reeks van cijfers en getallen zal niet snel als merk worden geaccepteerd. Ook mag een merk niet beschrijvend zijn voor de producten of diensten waarvoor u het merk aanvraagt. Als u het merk “E-bike” aanvraagt voor de verkoop van E-bikes, dan maakt u dus weinig kans op een succesvolle merkregistratie. Het betreffende bureau zal dan weigeren om uw merk te registreren.

Oudere merken

Het is bij het aanvragen van een merk ook belangrijk dat u vooraf goed uitzoekt of er geen oudere merken bestaan die teveel lijken op dat van u. U wilt immers niet worden geconfronteerd met oudere merkhouders die zullen proberen om uw jongere merk van tafel te krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld een oppositieprocedure starten of de rechter verzoeken om uw merk nietig te verklaren. Voordat u een merkaanvraag indient is het daarom verstandig om te zoeken in de registers van het BBIE, het EUIPO of het WIPO, en zo na te gaan of uw merk niet al door iemand anders in gebruik is.

Geldigheid

Als uw merk definitief wordt ingeschreven dan is het tien jaar lang geldig. U kunt het merk daarna telkens met tien jaar verlengen. Let er tot slot op dat u uw merk actief blijft gebruiken voor de producten en diensten waarvoor het is geregistreerd. Wanneer u het merk langer dan vijf jaar niet gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, dan kan het op verzoek van anderen (gedeeltelijk) vervallen worden verklaard.

Kosten merk registreren

U vindt meer informatie over de kosten voor het laten registreren van een merk op de website van het EUIPO en het BBIE. U betaalt altijd een basistaks en afhankelijk van het aantal klassen betaalt u daarnaast nog een additionele taks.

Merkonderzoek

Om te voorkomen dat een merkenbureau weigert om uw merk te registreren is het van belang om vooraf een gedegen merkonderzoek te verrichten. Uw merkaanvraag zal namelijk moeten voldoen aan alle vereisten die de merkenwetgeving daaraan stelt. Een merkonderzoek is ook belangrijk om te voorkomen dat u op termijn wordt geconfronteerd met een ouder merk van een concurrent dat te veel lijkt op dat van u. Dat zou ertoe kunnen leiden dat u uw merk niet langer mag voeren. De advocaten intellectuele eigendom van Wieringa Advocaten verrichten regelmatig merkonderzoeken waarin zij risico’s in kaart brengen. Zo weet voorafgaande aan het verrichten van een merkaanvraag waar u aan toe bent.

Voordelen van Wieringa Advocaten

Onze advocaten intellectuele eigendom zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en adviseren en procederen geregeld over merken. Zij verrichten ook regelmatig merkregistraties voor cliënten en weten wat daarbij belangrijk is. Als u van plan bent om een merk te aan te vragen dan helpt Wieringa Advocaten u daar uiteraard graag bij.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief