icon

Werkgevers opgelet: CO2-rapportage van reisverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024 verplicht.

Met ingang van 1 juli 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers te registreren en te rapporteren. Deze ‘rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ vloeit voort uit het Klimaatakkoord.

Wat houdt de rapportageplicht in?

De rapportageverplichting houdt in dat een werkgever gereisde kilometers van haar werknemers moet rapporteren. Niet verplicht is dat de daadwerkelijke CO-2 uitstoot moet worden bijgehouden.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Bij woon-werkverkeer gaat het om reizen van werknemers tussen de woon- of verblijfplaats en de locatie waar de arbeid wordt verricht. Onder zakelijke reizen vallen de reizen die een werknemer voor zijn werk maakt, met uitzondering van woon-werkverkeer. Zakelijke reizen worden opgesplitst in: Lease en/of eigen wagenpark, mobiliteitsdiensten en declaraties.

Verder moeten de kilometers gesplitst worden gerapporteerd per brandstoftype en per vervoermiddel. Qua vervoermiddelen vallen de auto, motorfiets, bromfietsen/scooter, (e-)fiets, lopen en het openbaar vervoer onder de rapportageplicht. Andere vervoersmiddelen zijn uitgezonderd van de rapportageplicht.

Wie geldt als werknemer?

Voor de berekening van de 100 werknemers tellen alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst meer dan 20 uur per maand werken mee. Uitzendkrachten, seizoenskrachten, zelfstandigen en vrijwilligers tellen niet mee bij de berekening. Voor uitzendbureaus tellen uitzendkrachten wel mee, tenzij een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst is opgenomen.

Wanneer rapporteren?

Werkgevers die op 1 juli 2024 meer dan 100 werknemers in dienst hebben, moeten uiterlijk 30 juni 2025 rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers over de 2e helft van 2024 (of over heel 2024). Werkgever die na 1 juli 2024 meer dan 100 werknemers in dienst krijgen, hoeven in 2025 nog niet te rapporteren over 2024. Het is uiteraard ook mogelijk om vrijwillig te rapporteren.

Tot slot

Meer informatie kunt u vinden in de handreiking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De rapportage zelf kunt u doen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werkgevers opgelet: CO2-rapportage van reisverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024 verplicht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief