icon

EU werkt aan regelgeving over kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel gepresenteerd voor een regelgevingskader voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat is een primeur: nergens ter wereld bestaat op dit moment regelgeving die zich specifiek richt op AI. Dat zal ook nog wel even zo blijven, want voordat het voorstel van de Commissie in wetgeving vastligt, moeten de lidstaten en het Europees Parlement zich er nog over buigen. Niettemin geeft het voorstel vermoedelijk een aardige indruk van het toekomstige normenkader.

Doelstelling is om te komen tot een AI-verordening, waarmee er dus een wet zal zijn die in alle lidstaten rechtstreeks van toepassing is, net als bijvoorbeeld de AVG. De grondrechten van EU-burgers zullen in de verordening een centrale rol spelen. Een risico-indeling van AI-systemen is daarbij een belangrijk middel. Bepaalde massasurveillancesystemen (zoals het Chinese systeem om “sociaal krediet” bij te houden) en systemen die burgers manipuleren worden verboden vanwege een onaanvaardbaar risico voor grondrechten.

AI-systemen die een hoog risico vormen, zoals AI die wordt toegepast in het onderwijs en bij wetshandhaving, zullen aan strenge eisen en dito toezicht worden onderworpen. Sommige van die eisen, onder meer over transparantie, beveiliging en verantwoording, doen sterk aan de AVG denken. Daarnaast moet de maker van het systeem toetsen of het aan alle voorwaarden voldoet, zoals nu bijvoorbeeld ook voor medische hulpmiddelen het geval is, en zal voor sommige systemen een registratieplicht gaan gelden. Voor systemen met een beperkt of minimaal risico zouden wat de Commissie betreft veel minder strikte, of zelfs helemaal geen, regels moeten gelden.

Het toezicht zou worden overgelaten aan nationale toezichtinstanties, waarbij elke lidstaat zelf mag bepalen welke toezichthouders er zullen zijn. Dat kan bijvoorbeeld de nationale privacyautoriteit zijn, maar ook een nieuwe toezichthouder. Daarnaast zou er een overkoepelend Europees comité moeten komen, waarin alle nationale toezichthouders zitting hebben, dat de uitvoering en implementatie van de regelgeving faciliteert en de handhaving coördineert.

Naast de meer algemene AI-verordening staat er ook een verordening op stapel die zich specifieker richt op de verwerking van AI in apparatuur, variërend van robotica voor huishoudelijk gebruik tot industriële productiemachines. Ook heeft de Commissie oog voor het investerings- en ontwikkelingsklimaat, met als doel de ontwikkeling van AI binnen de EU te stimuleren. De komende jaren zullen Parlement en lidstaten zich over de diverse plannen buigen. Wij zullen de voortgang nauwlettend blijven volgen!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
EU werkt aan regelgeving over kunstmatige intelligentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief