icon

Serie Ondernemingskamer

Op deze blog schreven wij al eerder over de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer is onderdeel van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Dit kunnen geschillen zijn tussen het bestuur, de toezichthouders (raad van commissarissen of raad van toezicht) of de aandeelhouders. Werknemers kunnen bij een eventueel geschil worden vertegenwoordigd door zowel de ondernemingsraad (OR) als door vakbonden.

Belanghebbende partijen die betrokken zijn bij geschillen binnen een rechtspersoon kunnen gewild of ongewild met de Ondernemingskamer te maken krijgen. De Ondernemingskamer is vooral bekend van de onderzoeken om te toetsen of een partij juridisch juist heeft gehandeld in de totstandkoming van een conflictsituatie (de enquêteprocedure) maar is ook bevoegd tot het behandelen van zaken over verschillende andere (minder bekende) onderwerpen. In deze serie zullen wij nader ingaan op de bijzonderheden van de enquêteprocedure en ook een aantal andere procedures behandelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. De Ondernemingskamer;

2. De enquêteprocedure;

3. De vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders (uitkoopprocedure);

4. Hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling;

5. Hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband met het intrekken van een zogenaamde 403-verklaring;

6. Verschillende verzoeken aan de Ondernemingskamer; en

7. De jaarrekeningprocedure.

Bent u aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder van een vennootschap of andere rechtspersoon en geïnteresseerd in een van bovengenoemde onderwerpen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met zowel het procederen bij de Ondernemingskamer als het voorkomen daarvan. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Serie Ondernemingskamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief