icon

Journalisten BNNVara mochten heimelijk opnamen maken van interview

De uitspraak dateert alweer van een ruime week geleden, maar toch wil ik nog even terugblikken op het kort geding tussen de politieke partij Denk en omroep BNNVara. De zaak ging om het volgende. Enkele redacteuren van het radioprogramma De Nieuws BV hebben eind april fractieleider Azarkan van Denk geïnterviewd in de fractiekamer van zijn partij op het Binnenhof. Tijdens het gesprek vertelde hij over het plan dat hij tijdens de laatste verkiezingscampagne had om posters uit naam van de PVV te verspreiden. Op deze posters zou een afbeelding van Geert Wilders komen te staan, met daarbij de tekst “Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren”. Uiteindelijk, zo vertelde Azarkan, is afgezien van het plan. Wel zijn er online enkele banners met de afbeelding en tekst gepubliceerd.

Nadat de redacteuren bij Denk hadden aangekondigd een uitzending aan het plan te zullen wijden, heeft Denk laten weten dat het programma zich baseerde op een onbetrouwbare bron, namelijk een medewerker van een reclamebureau. Die medewerker zou in opdracht van de redacteuren dingen verzonnen hebben om Denk in een kwaad daglicht te zetten. Dit standpunt van Denk is vervolgens in een persbericht en een YouTube-video in de openbaarheid gebracht.

De medewerkers van De Nieuws BV voelden zich toen genoodzaakt om de opnamen die zij hadden gemaakt van het interview uit te zenden, om duidelijk te maken dat Azarkan wel degelijk zelf het plan van de nep-PVV-campagne had bedacht. De uitzending van deze opnamen was tegen het zere been van Denk, omdat Azarkan met de verslaggevers had afgesproken dat er geen opnamen zouden worden gemaakt. In het kort geding heeft Denk gevorderd dat BNNVara de opnamen niet langer zou gebruiken of openbaar zou maken.

De rechtbank oordeelt in het voordeel van de omroep. Het idee om een nepcampagne te starten is volgens de rechtbank een ernstige misstand, waarover het publiek geïnformeerd moet worden. Dat dat idee bestond en ook nog eens afkomstig was van Azarkan (die campagneleider was), en niet van de medewerker van het reclamebureau, kon – gelet op de stellingen van Azarkan – alleen bewezen worden met behulp van de opnamen. Het gebruik van heimelijk gemaakte opnamen is in dat licht gerechtvaardigd en proportioneel.

Opvallend is dat de rechtbank de rechtvaardiging van uitzending van de opnamen alleen baseert op het oordeel dat het idee van de nepcampagne een ernstige misstand is. Ik zou zeggen dat ook de onware stelling van Azarkan, dat de redacteuren van De Nieuws BV de medewerker van het reclamebureau hebben aangezet tot het verzinnen van nepnieuws over Denk, een ernstige misstand is. Sterker nog, misschien is dit juist dé misstand die hier aan de orde moest worden gesteld: politici wereldwijd, en zeker ook in Nederland, betichten journalisten meer en meer ten onrechte van het verspreiden van nepnieuws.

Hoe dan ook, de uitspraak lijkt mij terecht. Afspraken over het maken van opnamen zijn belangrijk, maar waarheidsvinding en het behoud van (of voor sommigen: herstel in) de geloofwaardigheid van de journalistiek, die van wezenlijk belang is in een democratische samenleving, lijken mij in dit geval hogere doelen. Als onjuiste, lasterlijke stellingen van politici op deze wijze weerlegd kunnen worden, is dat wat mij betreft alleen maar toe te juichen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Journalisten BNNVara mochten heimelijk opnamen maken van interview

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief